ApD Kardiologia - 2015

Program

drukuj

VIII Kongres Akademii po Dyplomie Kardiologia


Kierownik naukowy Kongresu:
prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior

Hotel Gromada Warszawa Lotnisko, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa
27 - 28 marca 2015I dzień, PIĄTEK


08:00 - 10:00
Rejestracja uczestników

09:50 - 10:00
Otwarcie Kongresu

10:00 - 11:30
SESJA 1. Jak ja to robię?

10:00 - 10:25
Kardiowersja

10:25 - 10:50
Nakłucie osierdzia i opłucnej

10:50 - 11:15
Masaż zatoki szyjnej

11:15 - 11:30
Dyskusja

11:50 - 12:10
Przerwa

12:10 - 13:40
SESJA 2. Wady serca - aktualne zasady postępowania


12:10 - 12:35
Niedomykalność aortalna

12:35 - 13:00
Stenoza aortalna

13:00 - 13:25
Wskazania do TAVI

13:25 - 13:40
Dyskusja

14:00 - 14:45
Przerwa

14:45 - 16:15
SESJA 3. Najczęstsze błędy


14:45 - 15:10
...w leczeniu nowymi lekami przeciwzakrzepowymi

15:10 - 15:35
...w leczeniu migotania przedsionków

15:35 - 16:00
...w leczeniu niewydolności serca

16:00 - 16:15
Dyskusja

16:15 - 16:30
Przerwa

16:30 - 18:00
SESJA 4. Choroby naczyń


16:30 - 16:55
Chromanie przestankowe - co dalej?

16:55 - 17:20
Zwężenie tętnic dogłowowych - kiedy jaka interwencja?

17:20 - 17:45
Najczęstsze choroby odgałęzień aorty w odcinku piersiowym - przypadki

17:45 - 18:00
Dyskusja


II dzień, SOBOTA09.00 - 10.30
SESJA 5. Praktyczne problemy codziennej praktyki


09:00 - 09:25
Wskazania do rezonansu magnetycznego serca

09:25 - 09:50
Tachyarytmie - kiedy kardiowersja, a kiedy farmakoterapia?

09:50 - 10:15
Wskazania do pogłębionej diagnostyki omdlenia

10:15 - 10:30
Dyskusja

10:50 - 11:10
Przerwa

11:10 - 12:40
SESJA 6. 20 pytań o...


11:10 - 11:40
...problemy w leczeniu nadciśnienia tętniczego

11:40 - 12:10
...leczenie pacjentów z wadami wielozastawkowymi

12:10 - 12:40
...rozpoznawanie i leczenie chorób układu krążenia u osób w podeszłym wieku

12:40 - 13:25
Przerwa

13:25 - 14:55
SESJA 7. Kardiologia interdyscyplinarna


13:25 - 13:50
Jak leczyć kardiomiopatię cukrzycową?

13:50 - 14:15
Obliteracja uszka lewego przedsionka w zapobieganiu udarom mózgu

14:15 - 14:40
Konsekwencje prawne nieudzielenia informacji po rozpoznaniu przewlekłej niewydolności serca

14:40 - 14:55
Dyskusja   
 
14:55
Zakończenie Kongresu   


* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Kongresu. Prosimy o sprawdzenie ostatecznej wersji programu dwa dni przed rozpoczęciem Kongresu.

W trakcie wykładów obowiązuje zakaz nagrywania i fotografowania

Kongresy są prowadzone w ramach kształcenia zawodowego wynikającego z przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Ostatnio komentowane


Zarejestruj się
na kongres Akademii po Dyplomie


Copyright © 2009 - 2014 Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

Dodaj swój komentarz

Logowanie /rejestracja

Logowanie

Co daje Ci rejestracja w portalu podyplomie.pl

  • dostęp do aktualnych informacji medycznych ze źródeł polskich i zagranicznych,
  • dostęp do wybranych artykułów pochodzących z gazety Medical Tribune wraz z możliwością ich komentowania,
  • możliwość sprawdzenia cen leków,
  • łatwą rejestrację na kongresy Akademii po Dyplomie,
  • dostęp do fragmentów artykułów pochodzących z czasopism specjalistycznych Wydawnictwa,
  • sklep z produktami wydawnictwa Medical Tribune Polska.
zarejestruj się