Artykuły publikowane w Medical Tribune: Prawo Finanse Zarządzanie/Od lekarzy dla lekarzy dotyczą: mocno rozbudowanej tematyki prawnej, zarządzania, różnych form  zatrudnienia, podatków, problemów młodych lekarzy, a także etyki. W artykułach i wywiadach z autorytetami medycyny doświadczeni specjaliści informują o najnowszych dokonaniach w ich dziedzinach, przedstawiają również standardy, wyzwania i problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Pismo zawiera też program edukacyjny w dziedzinie medycyny sportowej. więcejMedical Tribune: Stomatologia jest skierowana do lekarzy dentystów i publikuje artykuły poglądowe i opisy przypadków z różnych działów stomatologii. Zawiera Program Edukacyjny dla lekarzy dentystów. więcejMedycyna po Dyplomie

Medycyna po Dyplomie jest miesięcznikiem przeznaczonym dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną. Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny, czytelny i przejrzysty sposób. Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu, a także śledzenia istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego. więcejKardiologia po Dyplomie

Czasopismo o szczególnych walorach edukacyjnych. Kardiologia po Dyplomie zawiera kilkanaście autorskich działów szkoleniowych prowadzonych przez wybitnych znawców tematu. Duża różnorodność i aktualność poruszanych zagadnień sprawiają, że jest to pismo interesujące zarówno dla kardiologów, jak i dla internistów. Przedstawia najnowszy stan wiedzy kardiologicznej ze zwróceniem szczególnej uwagi na praktyczne możliwości jej zastosowania. więcejPediatria po Dyplomie

Dwumiesięcznik czytany najczęściej przez aktywnych zawodowo pediatrów i lekarzy przygotowujących się do specjalizacji. W czasopiśmie omawiane są nie tylko zagadnienia często spotykane w praktyce pediatrycznej, ale także choroby rzadko występujące, przypadki trudne diagnostycznie, zaburzenia okresu dorastania i problemy psychologiczne.  więcejGinekologia po Dyplomie

Czasopismo czytane najczęściej przez praktykujących ginekologów-położników i lekarzy przygotowujących się do specjalizacji. Artykuły poświęcone są zarówno zagadnieniom często spotykanym w praktyce klinicznej, jak i aktualnym zasadom postępowania w trudnych, rzadszych przypadkach. więcejPsychiatria po Dyplomie

Artykuły publikowane na łamach Psychiatrii po Dyplomie mają charakter przeglądowy. Interdyscyplinarne ujęcie chorób psychicznych i wyjątkowo praktyczne podejście do prezentowanych zagadnień stanowią o unikalności publikacji na rynku wydawniczym. więcejNeurologia po Dyplomie

Neurologia po Dyplomie ma służyć zarówno neurologom, jak i rosnącej liczbie lekarzy rodzinnych, a także lekarzom innych specjalności, którzy w swojej praktyce codziennie spotykają pacjentów z problemami wynikającymi z uszkodzenia układu nerwowego. W działach tematycznych wytrawni znawcy przedmiotu przedstawiają najnowszą wiedzę w poszczególnych dziedzinach neurologii i możliwości jej praktycznego wykorzystania. więcejChirurgia po Dyplomie

Czasopismo prezentuje prace poglądowe i przeglądowe. Na łamach Chirurgii po Dyplomie wybitni polscy specjaliści dzielą się tajnikami technik operacyjnych oraz przedstawiają najnowsze osiągnięcia w tym zakresie. więcejOnkologia po Dyplomie

Onkologia po Dyplomie zawiera prace przeglądowe i poglądowe uznanych autorytetów w dziedzinie onkologii i nauk pokrewnych. Pismo prezentuje najnowszą wiedzę dotyczącą diagnostyki, leczenia i prewencji chorób nowotworowych. więcejDiabetologia po Dyplomie

Diabetologia po Dyplomie stanowi przede wszystkim forum, na którym prezentowane są praktyczne zagadnienia związane z cukrzycą. Pismo zawiera tłumaczenia artykułów ze sztandarowych czasopism Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego – Clinical Diabetes i Diabetes Spectrum. więcejDermatologia po Dyplomie

„Dermatologia po Dyplomie” jest pismem, w którym publikowane są prace przeglądowe, opisy przypadków, informacje z konferencji naukowych związane z dermatologią, ale także z innymi dziedzinami, których specjaliści ściśle współpracują z dermatologami.
Pismo prezentuje najnowszą wiedzę dotyczącą diagnostyki, leczenia i prewencji chorób dermatologicznych i jest przygotowywane pod kierownictwem Rady Naukowej, w skład której wchodzą uznani specjaliści z dermatologii. więcejDermatologia po Dyplomie

Okulistyka po Dyplomie publikuje artykuły poruszające zagadnienia mające szczególny wpływ na codzienną praktykę kliniczną. Nad doborem prac czuwa zespół wybitnych ekspertów z poszczególnych dziedzin chorób oczu. więcejNOWOŚCI
Copyright © 2009 - 2015 Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

Dodaj swój komentarz

Logowanie /rejestracja

Logowanie

Co daje Ci rejestracja w portalu podyplomie.pl

  • dostęp do aktualnych informacji medycznych ze źródeł polskich i zagranicznych,
  • dostęp do wybranych artykułów pochodzących z gazety Medical Tribune wraz z możliwością ich komentowania,
  • możliwość sprawdzenia cen leków,
  • łatwą rejestrację na kongresy Akademii po Dyplomie,
  • dostęp do fragmentów artykułów pochodzących z czasopism specjalistycznych Wydawnictwa,
  • sklep z produktami wydawnictwa Medical Tribune Polska.
zarejestruj się