Aby móc korzystać z WIL
Zaloguj się »

Elektroniczna wersja "Leków po Dyplomie" zawiera dane z 12 wydań specjalistycznych

Baza jest codziennie aktualizowana. Zawiera informacje o preparatach handlowych zarejestrowanych w Polsce i w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem ich postaci i dawek, a także wielkości opakowań. Obejmuje:

 • wszystkie leki wydawane wyłącznie na receptę
 • niektóre preparaty dostępne bez recepty, promowane przez firmy farmaceutyczne
 • leki stosowane w lecznictwie zamkniętym
 • leki dostępne w ramach programów lekowych
 • leki dostępne w ramach programów chemioterapii.

Opisy leków powstają na podstawie aktualnych Charakterystyk Produktów Leczniczych. W krótkim opisie zawarto syntetycznie podane działanie leku, wskazania, przeciwwskazania do stosowania wraz z ostrzeżeniami, działania niepożądane oraz dawkowanie.

Mam konto na podyplomie.pl:


[ zaloguj się ]

Nie mam jeszcze konta na podyplomie.pl:


[ zarejestruj się ]

Leki współczesnej terapii to codziennie aktualizowana baza danych o substancjach leczniczych stosowanych w Polsce i na świecie, przede wszystkim w krajach europejskich i USA.

Opisy substancji tworzone są na podstawie źródeł zagranicznych, takich jak: Arzneimittel-Kompendium der Schweiz®, British National Formulary (BNF), Europejska Agencja ds. Leków (EMA), Martindale®, Thomson Micromedex™, Physician’s Desk Reference® (PDR), Pubmed, Rote Liste®, Vidal®, a także Charakterystyk Produktu Leczniczego (zarówno polskich, jak i oryginalnych) oraz zaleceń i wytycznych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Każda substancja ma podane nazwy chemiczne, synonimy i pochodne, kod ATC oraz grupę w indeksie farmakologicznym. Opisy substancji zawierają informacje o działaniu, farmakokinetyce i farmakodynamice, wskazaniach, przeciwwskazaniach i ostrzeżeniach, interakcjach, działaniach niepożądanych, dawkowaniu i przedawkowaniu.

Pod opisem wymienione są preparaty proste i złożone zarejestrowane w Polsce oraz wybrane z innych krajów.

Mam konto na podyplomie.pl:


[ zaloguj się ]

Nie mam jeszcze konta na podyplomie.pl:


[ zarejestruj się ]

Leki współczesnej terapii to codziennie aktualizowana baza danych o substancjach leczniczych stosowanych w Polsce i na świecie, przede wszystkim w krajach europejskich i USA.

Opisy substancji tworzone są na podstawie źródeł zagranicznych, takich jak: Arzneimittel-Kompendium der Schweiz®, British National Formulary (BNF), Europejska Agencja ds. Leków (EMA), Martindale®, Thomson Micromedex™, Physician’s Desk Reference® (PDR), Pubmed, Rote Liste®, Vidal®, a także Charakterystyk Produktu Leczniczego (zarówno polskich, jak i oryginalnych) oraz zaleceń i wytycznych polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych.

Każda substancja ma podane nazwy chemiczne, synonimy i pochodne, kod ATC oraz grupę w indeksie farmakologicznym. Opisy substancji zawierają informacje o działaniu, farmakokinetyce i farmakodynamice, wskazaniach, przeciwwskazaniach i ostrzeżeniach, interakcjach, działaniach niepożądanych, dawkowaniu i przedawkowaniu.

Pod opisem wymienione są preparaty proste i złożone zarejestrowane w Polsce oraz wybrane z innych krajów.

Mam konto na podyplomie.pl:


[ zaloguj się ]

Nie mam jeszcze konta na podyplomie.pl:


[ zarejestruj się ]

Receptariusz zawiera aktualizowane codziennie ceny większości leków wydawanych na receptę.

Mam konto na podyplomie.pl:


[ zaloguj się ]

Nie mam jeszcze konta na podyplomie.pl:


[ zarejestruj się ]

Lista leków refundowanych umożliwia łatwe poruszanie się po danych o lekach zawartych w aktualnym Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Unikatową cechą jest wyróżnienie zmian w stosunku do poprzedniego obwieszczenia.

Mam konto na podyplomie.pl:


[ zaloguj się ]

Nie mam jeszcze konta na podyplomie.pl:


[ zarejestruj się ]
Leki Po Dyplomie

Dostępne na polskim rynku preparaty handlowe wydawane na receptę

zobacz więcej »kup online »
Leki Współczesnej Terapii

Encyklopedia dostępnych na świecie substancji leczniczych tworzona w oparciu o nazwy międzynarodowe

zobacz więcej »kup online »
Receptariusz

Ceny dostępnych w Polsce leków wydawanych na receptę

zobacz więcej »kup online »
Lista Leków Refundowanych

Wyczerpujące dane o lekach refundowanych z wyróżnieniem zmian w stosunku do poprzedniej listy

zobacz więcej »kup online »
Copyright © 2009 - 2015 Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

Dodaj swój komentarz

Logowanie /rejestracja

Logowanie

Co daje Ci rejestracja w portalu podyplomie.pl

 • dostęp do aktualnych informacji medycznych ze źródeł polskich i zagranicznych,
 • dostęp do wybranych artykułów pochodzących z gazety Medical Tribune wraz z możliwością ich komentowania,
 • możliwość sprawdzenia cen leków,
 • łatwą rejestrację na kongresy Akademii po Dyplomie,
 • dostęp do fragmentów artykułów pochodzących z czasopism specjalistycznych Wydawnictwa,
 • sklep z produktami wydawnictwa Medical Tribune Polska.
zarejestruj się