Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2016

Spis treści

04/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Reumatologia
Farmakoterapia
Profesjonalizm lekarski
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Radiologia
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Kierowanie do specjalisty
Gastroenterologia
Najczęstsze błędy
Endokrynologia
  • Zespół pustego siodła

    lek. Łukasz Żukowski
    prof. dr hab. n. med. Maria Górska
    prof. dr hab. n. med. Janusz Myśliwiec

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny
Testowy program edukacyjny