Dostęp Otwarty

Wyniki te są uzależnione od różnych czynników, takich jak wiek chorego, jego ogólny stan zdrowia (obciążają m.in. cukrzyca, choroba nowotworowa, alkoholizm), zaburzenia krzepnięcia, hipotermia, niewydolność nerek, zespół ostrej niewydolności oddechowej, wstrząs, późne rozpoznanie zakażenia.

W tabeli 3 przedstawiono schemat skojarzonego leczenia zakażeń, łączący interwencje chirurgiczne, antybiotykoterapię, HBO oraz miejscową terapię podciśnieniową, którego zastosowanie zdecydowanie poprawiło wyniki uzyskiwane w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. W latach 2002-2012 z powodu beztlenowcowych lub mieszanych zakażeń tkanek miękkich i skóry leczono w CLO 52 chorych. U 15 z nich zakażenie było wywołane Clostridium perfringens lub Clostridium sp. U pozostałych chorych nie potwierdzono obecności laseczek Gram(+), choć obserwowane objawy mogły sugerować klostridialne zakażenia tkanek miękkich. W grupie chorych z potwierdzonym zakażeniem bakterią beztlenową stwierdzono: zgorzel Fourniera (u 7), martwicę klostridialną powłok brzusznych i kończyn dolnych (u 5) oraz klostridialną martwicę mięśni kończyny górnej (u 3). Pobyt w szpitalu chorych leczonych według opracowanego w CLO schematu postępowania skojarzonego trwał średnio 49 dni. Uzyskano całkowite wyleczenie 50 chorych (żaden z nich nie wymagał amputacji kończyny), jeden zmarł, a u jednego była konieczna amputacja kończyny.

Tabela 3. Schemat skojarzonego leczenia piorunujących zakażeń skóry i tkanek miękkich opracowany w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Okres leczenia

Działania

W dniu przyjęcia do szpitala

 • Przyjęcie bezpośrednio na salę izolacyjną połączoną
 • Pobranie materiału biologicznego do wykonania badań mikrobiologicznych (preparat bezpośredni barwiony metodą Grama oraz hodowla w warunkach tlenowych i beztlenowych)
 • Opracowanie chirurgiczne zmian (wycięcie martwicy, nacięcia, drenaże)
 • Rozpoczęcie antybiotykoterapii empirycznej do czasu uzyskania wyniku hodowli (piperacylina/tazobaktam + metronidazol)
 • Rozpoczęcie terapii hiperbarycznej (HBO)
 • Rozpoczęcie terapii podciśnieniowej wspomagającej oczyszczanie ran (hydrochirurgia, system VAC – vacuum-assisted closure)

Kontynuacja leczenia

 • Zmiana opatrunków 2 × na dobę
 • W zależności od stanu miejscowego – dalsze chirurgiczne opracowanie ran
 • Podczas każdej zmiany opatrunków lub wymiany elementów systemu VAC pobranie materiału do badań mikrobiologicznych (preparat + hodowla)
 • Zabiegi w komorze hiperbarycznej (1-2 ekspozycji/24 h, pod 2,5 ATA)
 • Jeśli uzyskano hodowlę beztlenową, weryfikacja lub kontynuacja antybiotykoterapii zgodnie z wrażliwością bakterii

Zakończenie leczenia

 • Podstawą zakończenia izolacji chorego jest uzyskanie ujemnego wyniku hodowli w warunkach beztlenowych
 • Dalsze postępowanie jest zgodne ze standardową procedurą dotyczącą leczenia ran na oddziale
 • W miarę potrzeby – kontynuacja HBO w celu przyspieszenia gojenia się rany
  lub wspomagania wgajania przeszczepów skóry (wpspg)