Zaproszenie:

Szanowni Państwo,

 

już po raz szósty organizujemy Kongres Akademii po Dyplomie Ciężarna z chorobą internistyczną. Chociaż spotykaliśmy się do tej pory aż pięciokrotnie, nadal pojawiają się nowe nieomawiane przez nas do tej pory zagadnienia, które sprawiają istotne problemy diagnostyczne i terapeutyczne. Chcemy podczas tego Kongresu poruszyć między innymi takie zagadnienia, jak podróż do krajów tropikalnych, podwyższone stężenia aminotransferaz wątrobowych czy niedoczynność tarczycy u ciężarnej.

Swoimi doświadczeniami podzielą się z nami wybitni eksperci w swoich dziedzinach. Serdecznie zapraszam zatem Państwa na ten Kongres, z nadzieją, że okaże się on bardzo przydatny w codziennej praktyce lekarskiej.


 

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Kierownik Naukowy Kongresu


 
Szanowni Państwo!

 

Już po raz szósty zapraszamy Państwa do udziału w Kongresie „Ciężarna z chorobą internistyczną”.

Jak co roku staramy się program Kongresu dopasować do Państwa oczekiwań wyrażanych w przesłanych do nas ankietach. W tym roku zostaną poruszone tematy dotyczące powikłań zakrzepowo-zatorowych w czasie ciąży, zaburzeń funkcji wątroby, niedoczynności tarczycy, chorób internistycznych będących przyczyną utraty ciąż i wielu innych schorzeń.

Mamy nadzieję, że każdy uczestnik znajdzie w naszym programie coś ciekawego dla siebie.


Życząc owocnych obrad, pozostajemy z wyrazami szacunku.

 

Prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

Kierownik Naukowy Kongresu

 


Program:od 07:30

Rejestracja uczestników

08:50 - 09:00

Otwarcie Kongresu

09:00 – 11:20

Sesja 1 Badania

09:00 – 09:25

Badanie ogólne moczu w czasie ciąży

- prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

09:25 – 09:50

Podwyższone aminotransferazy wątrobowe u ciężarnej

- prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

09:50 – 10:15

Zaburzenia krzepnięcia u ciężarnej

- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski

10:15 – 10:40

Kiedy USG położnicze pomaga w diagnostyce chorób u matki?

- prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

10:40 – 11:05

Prawdy i mity o komórkach macierzystych krwi pępowinowej

- dr hab. n. med. Lidia Gil

11:05 – 11:20

Dyskusja

11:20 – 11:45

Przerwa

11:45 – 14:05

Sesja 2 Choroby

11:45 – 12:10

Niedoczynność tarczycy rozpoznana w czasie ciąży

- dr hab. n. med. Aldona Kowalska

12:10 – 12:35

Ciężarna z celiakią

- dr hab. n. med. Danuta Owczarek


12:35 – 13:00

Choroby internistyczne będące przyczyną strat ciąży

- dr hab. n. med. Agnieszka Zawiejska

13:00 – 13:25

Uczulenia u ciężarnej

- dr n. med. Maciej Kupczyk

13:25 – 13:50


Otyłość u kobiety a zdrowie: spojrzenie położnika i internisty

prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska, dr hab. n. med. Paweł Bogdański

13:50 – 14:05

Dyskusja

14:05 – 15:05

Przerwa obiadowa

15:05 – 17:00

Sesja 3 Rzadkie sytuacje

15:05 – 15:30

Nawracające omdlenia u ciężarnej

- dr n. med. Urszula Faflik

15:30 – 15:55

Ciężarna w podróży do krajów tropikalnych

- dr n. med. Piotr Kajfasz

15:55 – 16:20

Choroba zakrzepowo-zatorowa a ciąża

- prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

16:20 – 16:45

Stosowanie leków biologicznych w chorobach reumatologicznych w okresie ciąży

- prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak

16:45- 17:00

Dyskusja 

17:00 – 17:20

Przerwa

17:20 – 19:00

Sesja 4 20 pytań o…

17:20 – 17:45

...cukrzycę w trakcie ciąży

- prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska


17:45 – 18:10

...stan przedrzucawkowy i leczenie nadciśnienia

- dr n. med. Urszula Faflik

 18:10 – 18:35

...zaparcia u ciężarnej i choroby przewodu pokarmowego

- prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

18:35 – 19:00

...infekcje układu oddechowego w okresie ciąży

- prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

19:00

Zakończenie Kongresu

Wykładowcy:

prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska

- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski I; Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej

prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb

- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski w Katowicach; Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

dr n. med. Urszula Faflik

- Instytut ‘’Centrum Zdrowia Matki Polki”

dr n. med. Piotr Kajfasz

- Akademia Medyczna w Warszawie; I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym; Instytut Chorób Zakaźnych i Pasożytniczych

dr hab. n. med. Agnieszka Zawiejska

– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski I; Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej

dr hab. n. med. Lidia Gil

- Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski II; Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku

dr hab. n. med. Paweł Bogdański

– Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski I; Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego

prof. dr hab. n. med. Bożena Targońska-Stępniak

– Uniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym; Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

dr hab. n. med. Danuta Owczarek

– Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum;  Wydział Lekarski; Katedra Gastroenterologii; Hepatologii i Chorób Zakaźnych

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Chojnowski

– Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Katedra Hematologii

prof. dr hab. med. Adam Antczak

- Uniwersytet Medyczny w Łodzi; I Katedra Chorób Wewnętrznych

prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk

– Warszawski Uniwersytet Medyczny; Wydział Lekarsko-Dentystyczny; Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej

dr n. med. Maciej Kupczyk

– Uniwersytet Medyczny w Łodzi; II Katedra Chorób Wewnętrznych

Rejestracja

320 zł – cena dla prenumeratorów publikacji Medical Tribune Polska, wpłata do 31.10.2017 r.
420 zł – cena podstawowa
490 zł – wpłata na miejscu
420 zł – instytucje


UWAGA! O wysokości opłat decyduje data wpłaty, a nie data zgłoszenia uczestnictwa.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w formie pisemnej lub data zgłoszenia telefonicznego do Medical Tribune Polska Sp. z o.o.) wpłacającemu przysługuje zwrot uiszczonej wpłaty w całości.

Uwaga: Potwierdzenie przelewu lub zaproszenie jest biletem wstępu na szkolenie.

InformacjeHotele:

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wymienionych niżej hotelach uczestnikom kongresów Akademii po Dyplomie przysługują zniżki na ceny pokoi. 

Hotele zastrzegają sobie prawo do zmiany oferowanych cen. Prosimy o sprawdzenie aktualnego  cennika  w hotelach.  

Kontakt

Skontaktuj się z nami.
Prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych pól:

   Mt logo

   Wydawca:
   Medical Tribune Polska Sp. z o.o
   ul. Powązkowska 44C
   01-797 Warszawa

   +48 (22) 444 24 00

   Dział prenumeraty
   801 044 415
   +48 (22) 444 24 44

   Termin i miejsce:

   Termin:
   02 grudnia 2017 r.

   Miejsce:
   Sangate Airport Hotel (dawniej Gromada Warszawa Lotnisko)
   ul. 17 Stycznia 32, Warszawa

   Apd