Skrzydlik (pterygium)

Small rycina 4 skrzydlik (pt opt

Ryc. 4. Skrzydlik (pterygium).

Skrzydlik (pterygium) jest fałdem skóry z wału paznokciowego, który narasta w kierunku wolnego brzegu płytki paznokciowej, rozdzielając ją na dwie części (ryc. 4). Zmiana powstaje najczęściej na skutek urazu i uszkodzenia macierzy, rzadziej w zaburzeniach krążenia lub w przebiegu liszaja płaskiego.

Komentarz

W większości przypadków leczenie grzybicy paznokci prowadzi do całkowitego ustąpienia objawów klinicznych. Preferowane jest leczenie ogólne. Obecnie zastosowanie kliniczne znalazły głównie trzy leki: terbinafina, itrakonazol i flukonazol. W leczeniu miejscowym stosuje się amorolfinę i cyklopiroks. W przypadkach grzybicy rozległej i nawrotowej często zaleca się terapię skojarzoną lekami do stosowania miejscowego i doustnego. U osób starszych korzystne jest łączenie terapii z preparatami poprawiającymi krążenie obwodowe, np. z pentoksyfiliną. W przypadkach bardzo opornych możliwe jest również operacyjne usunięcie płytek połączone z codziennym podawaniem terbinafiny lub itrakonazolu przez cztery tygodnie po zabiegu i systematycznym leczeniem zewnętrznym z zastosowaniem 5-proc. maści salicylowej na łożysko, z jednoczesnym osłanianiem wałów paznokciowych pastą cynkową. Systematyczne oczyszczanie łożyska paznokciowego z nawarstwień rogowych sprzyja prawidłowemu odrostowi płytki. Ważnym elementem terapii jest dezynfekcja obuwia, skarpet lub rękawic.