DARMOWA DOSTAWA w sklepie |
Użyj kodu DOSTAWA | Tylko do: 24.04


Dermatologia po Dyplomie Nr 02 (marzec) / 2010

Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2010
Alergologia
Immunodermatologia
Onkologia
Choroby infekcyjne
Choroby przenoszone drogą płciową
Psychodermatologia i świąd