DARMOWA DOSTAWA w sklepie |
Użyj kodu DOSTAWA | Tylko do: 24.04


Dermatologia po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2010

Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2010
Alergologia
Immunodermatologia
Onkologia
Choroby infekcyjne
Lecznictwo i varia