Wskazówki kliniczne

  • Ciężka insulinooporność, niewłaściwy sposób odżywiania się, patologiczna otyłość oraz zaburzenia uwarunkowane genetycznie mogą zwiększać stężenie triglicerydów i nasilać kwasicę metaboliczną z luką anionową u chorych na cukrzycę typu 2.
  • Zmniejszenie ciężkiej hipertriglicerydemii dzięki wykonaniu natychmiastowej terapeutycznej wymiany osocza może pozwolić na leczenie kwasicy metabolicznej z luką anionową i zapobiec wystąpieniu ostrego zapalenia trzustki u pacjenta z cukrzycową kwasicą ketonową.
  • U chorego z ciężką hipertriglicerydemią, insulinoopornością i kwasicą metaboliczną z luką anionową w celu zapobiegania ostremu zapaleniu trzustki konieczne są obserwacja kliniczna oraz monitorowanie stężenia glukozy i wodorowęglanów we krwi.
Do góry