Aktualności

Wydarzyło się w diabetologii

Opracował Ryszard Sterczyński

Nie tylko 75+

Patronat nad IX Warszawsko-Mazowieckimi Spotkaniami Diabetologicznymi, które niedawno odbyły się w Warszawie, objęła Polska Federacja Edukacji w Diabetologii. Przedmiotem obrad było m.in. aktywne podejście do insulinoterapii, niewydolność serca w cukrzycy oraz problemy żywienia np. optymalna dieta dla kobiet w ciąży chorych na cukrzycę. Dla lekarzy ważne były zwłaszcza zagadnienia programu 75+ w diabetologii oraz temat prowadzenia dokumentacji medycznej.

Strategia do 2025 roku

Organizacje zrzeszone w Koalicji na rzecz Walki z Cukrzycą z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej opracowały dokument „Cukrzyca 2025”. Jego celem jest wskazanie priorytetowych kierunków zmian w celu poprawy wskaźników dotyczących osób z nowo zdiagnozowaną chorobą, zmniejszenia liczby powikłań i związanych z nimi zgonów. Rozwiązania proponowane w dokumencie opierają się na międzynarodowych wytycznych, choć uwzględniają polskie uwarunkowania społeczne i ekonomiczne. Dotyczą trzech poziomów: profilaktyki, poprawy wyników leczenia cukrzycy i prewencji powikłań oraz wsparcia dla osób z cukrzycą.

Posłowie i pacjenci

Długofalową strategią w zakresie prewencji i leczenia cukrzycy ma się zająć Parlamentarny Zespół ds. Diabetyków. Zespół ma pracować ponad podziałami. Posłowie zgodnie podkreślają potrzebę rozwiązań systemowych. Podstawą prac będzie raport „Cukrzyca 2025” (patrz: „Strategia do 2025 roku”). Warto przypomnieć, że pomimo wielu postulatów ta choroba nie doczekała się dotychczas Narodowego Programu.

Wsparcie dla stopy

Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało program wsparcia leczenia zespołu stopy cukrzycowej na lata 2016-2018. Ma on na celu zmniejszenie liczby amputacji oraz przedwczesnych zgonów z powodu tego powikłania cukrzycy, a także poprawę jakości życia chorych. W jego ramach mają odbywać się szkolenia dla personelu medycznego różnych specjalności, prowadzona będzie również edukacja pacjentów. Program obejmuje ponadto wyposażanie gabinetów leczenia stopy cukrzycowej. 16 gabinetów w miastach wojewódzkich będzie pełnić funkcję referencyjną, natomiast w 57 pracownicy zajmą się diagnostyką oraz leczeniem lżejszych przypadków.

Drogi cukier

WHO wezwała rządy wszystkich krajów do dodatkowego opodatkowania słodkich napojów. Oszacowano, że 20-proc. wzrost ich cen może istotnie ograniczyć spożycie tych produktów. Apel znalazł się w raporcie wydanym z okazji Światowego Dnia Walki z Otyłością, a przyświeca mu nadzieja na ograniczenie tą drogą spożycia cukru. – Pomysł WHO jest bardzo ciekawy – dla „Diabetologii po Dyplomie” komentuje prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski. – Jednak nie spotkał się z aprobatą największych na świecie producentów napojów zawierających cukier.

Zdążyć przed chorobą

Do profilaktyki cukrzycy należy zdiagnozowanie pacjenta na etapie stanu przedcukrzycowego. Jak powiedział dla „Diabetologii po Dyplomie” prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w dziedzinie diabetologii, diagnostyka stanu przedcukrzycowego jest bardzo prosta. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne zgodnie z rekomendacjami WHO zaleca wykonywanie oznaczeń stężenia glukozy co trzy lata u osób po 45 r.ż., a co roku w przypadku współistnienia czynników ryzyka cukrzycy. Do takich czynników należy m.in. otyłość brzuszna. Jednak pacjenci, nie mając poczucia zagrożenia, nie zgłaszają się na badania kontrolne. Stąd potrzeba akcji edukacyjnych.

Studenci mierzą glikemię

W 13 miastach Polski studenci medycyny mierzyli wszystkim chętnym przygodne stężenie glukozy we krwi, stężenie wydychanego dwutlenku węgla, ciśnienie tętnicze, zawartość wody i tkanki tłuszczowej w organizmie. Dzieci mogły leczyć swoje zabawki w Szpitalu Pluszowego Misia. Wszystko to odbywało się w ramach akcji „Zdrowie pod kontrolą”, zorganizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, największej w Polsce organizacji zrzeszającej studentów uczelni medycznych. To nie pierwsza taka akcja – podczas edycji wiosennej studenci przeprowadzili ponad 11 tys. badań, w tym prawie 6 tys. pomiarów glikemii.

Do góry