Czy insulina jest bezpieczna?

Najczęstszym powikłaniem leczenia insuliną jest zbyt duże obniżenie stężenia glukozy – hipoglikemia, stan, który wymaga szybkiego spożycia węglowodanów lub podania glukozy dożylnie. Odpowiednie dobranie dawek i preparatów insuliny oraz edukacja chorego dotycząca właściwej diety, częstości pomiarów glukozy i umiejętności rozpoznawania objawów hipoglikemii zmniejszają ryzyko jej wystąpienia.

Do góry