Personel medyczny musi również przygotować wychowawców kolonijnych, którzy opiekują się dziećmi z cukrzycą i organizują im zajęcia. Konieczna jest też ich codzienna współpraca z osobami przygotowującymi posiłki, zwłaszcza że zwykle w koloniach uczestniczy kilkoro dzieci, które poza cukrzycą mają także celiakię i wymagają diety bezglutenowej.

Trendy glikemii i telemetria

W 1962 roku zorganizowano po raz pierwszy w Polsce obóz harcerski dla dzieci z cukrzycą. Wówczas pojechał z dziećmi młody lekarz, obecnie będący na emeryturze prof. dr hab. med. Jerzy Bodalski. Przez kolejnych 55 lat co roku następne pokolenia lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Spornej w Łodzi wyjeżdżały na kolonie z dziećmi z cukrzycą z innych regionów Polski.

W ubiegłym roku Fundacja „Diabeciaki”, we współpracy z personelem medycznym łódzkiego ośrodka diabetologii dziecięcej, zorganizowała kolonie dla 120 dzieci i młodzieży z cukrzycą. W tym roku 110 dzieci uczestniczyło w koloniach w Bielsku-Białej. Podczas kolonii organizowanych przez ostatnie dwa lata wszystkie dzieci korzystały z systemu ciągłego monitorowania glikemii (CGM) bądź monitorowania glikemii opartego na metodzie skanowania (FGM), co znacznie zwiększyło poziom bezpieczeństwa metabolicznego dzieci. Dodatkowo pozwoliło to na zrozumienie przez dzieci idei trendów glikemii, a personelowi medycznemu na nabranie doświadczenia w ich interpretacji. W oparciu o te doświadczenia opracowano następnie „Propozycje decyzji terapeutycznych w zależności od trendów glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 1”.

W bieżącym roku kolonie miały charakter bardziej sportowy. Oprócz wielu godzin spędzonych w ruchu dzieci i młodzież mogły ocenić swoją wydolność fizyczną podczas testów wysiłkowych.

Podczas wejścia na Baranią Górę sprawdzano skuteczność wprowadzonych modyfikacji insulinoterapii związanych z kilkugodzinnym wysiłkiem fizycznym, znacznie przekraczającym codzienną aktywność większości dzieci. Analiza uzyskanych obserwacji stała się źródłem wielu interesujących i praktycznych wniosków.

W czasie trwania kolonii zastosowano profesjonalny systemem monitorowania aktywności fizycznej podczas meczów piłki nożnej za pomocą telemetrii. Dzięki obiektywnej ocenie aktywności fizycznej telemetrią uzyskano szczególnie cenne informacje, dzięki którym można było ocenić rzeczywisty wysiłek fizyczny dzieci i opracować indywidualne zasady prowadzenia samokontroli cukrzycy podczas uprawiania tego najpopularniejszego sportu.

Podobne wyjazdy wakacyjne od wielu lat są organizowane również przez pediatrów diabetologów z innych ośrodków oraz przez organizacje społeczne działające na rzecz dzieci chorych na cukrzycę. Ogrom pracy wykonywanej przez personel medyczny podczas kolonii zdrowotnych dla dzieci z cukrzycą sprawia, że do takiej pracy jeżdżą zwykle „zapaleńcy”, pasjonaci, wyznawcy idei „wakacji od cukrzycy” dla chorych dzieci i ich rodzin.

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) do zadań zespołu terapeutycznego należą: organizacja obozów/warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z cukrzycą”. Część dyrektorów szpitali, przy których działają pediatryczne poradnie diabetologiczne, rozumie konieczność sprawowania takiej opieki nad ich stałymi pacjentami również podczas „kolonii cukrzycowych”. Niestety, są także dyrektorzy szpitali, którzy odmawiają oddelegowania na turnusy zdrowotne swojego personelu, oczekując od lekarzy i pielęgniarek, że podejmą trud sprawowania ciągłej 2-tygodniowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą typu 1 w ramach swojego urlopu wypoczynkowego. Taka postawa jest nieuzasadniona, a jej konsekwencją będzie zmniejszenie się liczby wykwalifikowanych w opiece diabetologicznej lekarzy i pielęgniarek chętnych do pracy na koloniach zdrowotnych. Może to zniszczyć tę ponadpółwieczną, tak bardzo pożyteczną i zalecaną przez PTD ideę kolonii zdrowotnych dla dzieci z cukrzycą.