Podsumowanie

Ułożenie chorej w stromej pozycji Trendelenburga podczas operacji ginekologicznej wspomaganej przez robota może być przyczyną poważnych powikłań w okresie okołooperacyjnym. Chirurg wykonujący takie operacje oraz współpracujący z nim zespół anestezjologiczny muszą dobrze znać te powikłania, aby zastosować środki zapobiegawcze zmniejszające ich ryzyko. Trzeba zakwestionować słuszność rutynowego stosowania najbardziej stromej pozycji Trendelenburga podczas operacji wykonywanych z powodu łagodnych chorób narządu rodnego. Przeprowadzenie operacji ginekologicznej wspomaganej przez robota przy mniejszym nachyleniu stołu operacyjnego wydaje się możliwe bez jednoczesnego pogorszenia wyników leczenia i sprawia, że poważne powikłania, będące następstwem stromej pozycji, występują rzadziej.

Contemporary OB/GYN, Vol. 57, No. 10, October 2012, p. 26. Robotic in Practice. New Angles on Safer Positionig.

Do góry