Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania dotyczące patologii łożyska przygotowała prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak

Klinika Perinatologii i Ginekologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak, Klinika Perinatologii i Ginekologii UM im. K. Marcinkowskiego, ul. Polna 33, 60-535 Poznań; e-mail: mariolaropacka@poczta.onet.pl

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.

1. Pacjentka w wieku 24 lat zgłosiła się do lekarza w 20 tygodniu ciąży na drugie badanie prenatalne. Badanie wykazało prawidłową anatomię płodu. W czasie oceny długości szyjki macicy zauważono struktury leżące w bliskim z nią kontakcie, w odległości <2 cm. Po zastosowaniu kodowania przepływu krwi kolorem wykazano, że struktury te mają charakter naczyniowy. Łożysko położone było na ścianie przedniej około 2,5 cm od ujścia wewnętrznego. Jakie powinno być prawidłowe rozpoznanie?

a. Przodowanie pępowiny

b. Naczynia przodujące

c. Naczynia szyjki macicy

d. Naczynia macicy

e. Naczynia owodni

Komentarz:

Naczynia biegnące nad szyjką macicy zawsze należy zawsze badać w kierunku naczyń przodujących. Naczynia przodujące to naczynia krwionośne niezabezpieczone pępowiną lub łożyskiem, przechodzące przez owodnię, biegnące w bliskim sąsiedztwie ujścia wewnętrznego szyjki macicy (<2 cm). Opisano dwa typy naczyń przodujących. Typ 1 występuje w przypadku błoniastego przyczepu pępowiny, czyli przyczepu pępowiny na błonach płodowych zamiast na płycie łożyska, kiedy naczynia płodowe biegnące swobodnie w obrębie owodni przylegają do szyjki macicy lub znajdują się blisko niej. Ryzyko naczyń przodujących typu 1 występuje w ciążach, w których obserwowano łożysko przodujące lub nisko schodzące. Typowi 2 towarzyszy dodatkowy płat/zraz. Może on też oznaczać występowanie łożyska wielopłatowego (typowo dwupłatowego), a naczynia płodowe łączące dwa płaty przebiegają nad szyjką macicy lub w jej pobliżu. Mimo że nie ma wystandaryzowanych kryteriów dotyczących tego, jak blisko ujścia wewnętrznego szyjki muszą znajdować się te naczynia, aby można było rozpoznać naczynia przodujące, zaproponowano wartość progową 2 cm.

2. Jakie powinny być kolejne metody diagnostyczne pozwalające na ustalenie ostatecznego rozpoznania po wstępnym rozpoznaniu w powyżej opisanym przypadku?

a. Zmiana pozycji ciała

b. Power doppler

c. HD doppler

Do góry