Stosowanie progestagenów w leczeniu nieprawidłowych krwawień z macicy u kobiet zagrożonych VTE

Emma Lawrence, MD1
Elisabeth Quint, MD2
Angela C. Weyand, MD3

1Clinical lecturer, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Michigan

2Clinical professor, Department of Obstetrics and Gynecology, fellowship director, Pediatric and Adolescent Gynecology Fellowship, University of Michigan

3Assistant professor, Division of Hematology and Oncology, Department of Pediatrics and Communicable Diseases, associate fellowship director, University of Michigan

Contemporary OB/GYN 2020;65(2):10-3

  • Wpływ gestagenów na ryzyko zakrzepowo-zatorowe: lewonorgestrelu, octanu medroksyprogesteronu, octanu noretysteronu oraz octanu megestrolu
  • Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia hormonalnego u kobiet z nieprawidłowymi krwawieniami macicznymi w okresie przedmenopauzalnym – opis czterech przypadków


Nieprawidłowe krwawienia z macicy (AUB – abnormal uterine bleeding) są częste u kobiet w okresie przedmenopauzalnym1. W wielu przypadkach podstawą leczenia AUB są środki hormonalne, w tym estrogeny i/lub progestageny. Każdy lekarz, niezależnie od doświadczenia w terapii hormonalnej AUB, staje w obliczu trudnych sytuacji klinicznych, jeżeli chodzi o wybór najlepszej metody u pacjentki z grupy zwiększonego ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE – venous thromboembolism).

Zapadalność na VTE wśród kobiet w wieku rozrodczym wynosi 1-10 na 10 000 na rok2. Prawdopodobieństwo jej wystąpienia zwiększa się z wiekiem, masą ciała, w przypadku palenia tytoniu, niektórych zaburzeń krzepnięcia oraz stosowania skojarzonej antykoncepcji hormonalnej3,4. Początkowo uważano, że na ryzyko zakrzepowo-zatorowe mają wpływ tylko estrogeny, ale obecnie wiadomo, że różne progestageny wiążą się ze zróżnicowanym ryzykiem VTE5. W niniejszym artykule dokonano przeglądu dostępnego piśmiennictwa i najnowszych wytycznych, aby ułatwić ginekologom-położnikom leczenie AUB za pomocą progestagenów z uwzględnieniem ryzyka VTE. Przedstawiono cztery opisy przypadków, każdy dotyczący jednego progestagenu często stosowanego w leczeniu AUB u kobiet w okresie przedmenopauzalnym: wkładki wewnątrzmacicznej uwalniającej lewonorgestrel (LNG-IUS – levonorgestrel intrauterine system), octanu medroksyprogesteronu w postaci o przedłużonym uwalnianiu (DMPA – depot medroxyprogesterone acetate), octanu noretysteronu oraz octanu megestrolu. Zawarto również wskazówki dotyczące poradnictwa u pacjentek z uwzględnieniem dostępnych danych (tab. 1).

Opis przypadku 1: wkładka wewnątrzmaciczna uwalniająca lewonorgestrel

Dwudziestopięcioletnia kobieta (C0, P0) z toczniem rumieniowatym układowym (SLE – systemic lupus erythematosus) i przeciwciałami antyfosfolipidowymi zgłasza się w celu przedyskutowania sposobów leczenia obfitych krwawień miesiączkowych. Stężenie hemoglobiny wynosi 10,5 g/dl. Neguje VTE w wywiadach osobistych i rodzinnych. Pacjentka potrzebuje antykoncepcji. Nie pamięta jednak o regularnym przyjmowaniu innych leków, dlatego chciałaby wybrać taką metodę, która zmniejszy obfite miesiączki, a jednocześnie zapewni skuteczną długoterminową antykoncepcję.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku 2: octan medroksyprogesteronu w postaci o przedłużonym uwalnianiu

Dwudziestojednoletnia kobieta (C0, P0) zgłasza się z powodu braku krwawień miesiączkowych (ostatnie krwawienie wystąpiło pół roku temu) podczas domięśniowego stosowania DMPA, [...]

Opis przypadku 3: octan noretysteronu

Czterdziestojednoletnia kobieta (CIII, PIII), po podwiązaniu jajowodów, z migreną z aurą, depresją oraz VTE podczas trzeciej ciąży w wywiadzie, zgłasza się [...]

Opis przypadku 4: octan megestrolu

Pięćdziesięciodwuletnia otyła kobieta w okresie okołomenopauzalnym (CII, PII), z wywiadami nadciśnienia tętniczego i cukrzycy, zgłosiła się z powodu nieregularnych, obfitych krwawień. [...]

Wnioski

W niniejszym przeglądzie zaprezentowano złożone problemy związane ze stosowaniem progestagenów w leczeniu AUB. Zaleca się wspólne podejmowanie decyzji przez lekarzy i [...]

Do góry