Najlepiej przebadany produkt 16 9
grypa szczepienia

Najlepiej przebadany produkt leczniczy – co to takiego?

Często apelujemy, odwołujemy się do emocji, tymczasem suche fakty też bywają cenne w dyskusji z pacjentem.

Taka zagadka. Są to najlepiej sprawdzone preparaty medyczne w Europie, których jakość podlega rygorystycznym normom. Są bezpieczne, skuteczne i są jedynym sposobem na zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Trudno o inną grupę preparatów medycznych, która byłaby tak dobrze przebadana, tak skuteczna i bezpieczna jak szczepionki. Niełatwo jest więc zrozumieć, dlaczego w XXI wieku, kiedy mamy szansę niemal zupełnie wyeliminować wiele bardzo niebezpiecznych chorób zakaźnych, szczepienia wciąż budzą kontrowersje. 

Oto kilka argumentów do wykorzystania w rozmowie z pacjentami. Warto im uświadomić, że cały proces produkcji szczepionek jest ściśle kontrolowany na każdym etapie powstawania preparatu. Szczepionki to produkty lecznicze pochodzenia biologicznego, których produkcja przebiega w ścisłej sterylności, w warunkach aseptycznych. Producenci szczepionek zobowiązani są do kontroli jakości na wielu etapach wytwarzania, w tym w szczególności na etapie badania materiałów wyjściowych, certyfikowanych linii komórek, serii siewnych bakterii i wirusów szczepionkowych, produktów pośrednich i produktów końcowych. Właśnie ze względu na restrykcyjne przepisy i ilość kontroli, produkcja szczepionki trwa nawet dwa lata, a każdy produkt przechodzi nawet do 500 różnych badań jakościowych. Bada się każdą serię szczepionki, na każdym etapie jej produkcji, przed wypuszczeniem na rynek. Dodatkowo nadzór inspekcji farmaceutycznej sprawdza też wybiórczo szczepionki, które są już w obrocie.

Nad bezpieczeństwem szczepionek czuwa wiele instytucji, badają je Państwowe Laboratoria Kontroli zrzeszone w sieci laboratoriów OMCL (General European OMCL Network – GEON) koordynowanej przez Europejski Dyrektoriat Jakości Leków (EDQM). W Polsce zajmuje się tym Zakład Badania Surowic i Szczepionek Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Są to badania wykorzystujące metody fizykochemiczne, serologiczne, mikrobiologiczne, metody biologii molekularnej oraz metody in vivo z użyciem zwierząt laboratoryjnych. Wykazanie nawet najdrobniejszych nieprawidłowości sprawia, że szczepionka nie zostanie wprowadzona do obrotu.

Wszystkie podane argumenty to konkrety z linii produkcyjnej. Warto pamiętać o nich w rozmowie z pacjentami. Bardzo często apelujemy, odwołujemy się do emocji, tymczasem suche fakty też bywają cenne w dyskusji.