Darmowe szczepienia dla bezdomnych
grypa szczepienia

Darmowe szczepienia dla bezdomnych

Bezdomni, z oczywistych przyczyn, są bardziej narażeni na ryzyko chorób, w tym także ryzyko zachorowania na grypę.

Osoby dotknięte bezdomnością są pozbawione nie tylko dachu nad głową. Bardzo często są to ludzie niedożywieni, narażeni na wychłodzenie i nie korzystający z podstawowej opieki lekarskiej. Ich odporność jest osłabiona, często chorują i są obarczeni ryzykiem poważnych powikłań lub nawet śmierci. Dodatkowo przebywając stale w przestrzeni miejskiej, np. w komunikacji publicznej, chory na grypę bezdomny jest zagrożeniem dla innych.

O bezdomnych z Warszawy postanowił zadbać stołeczny ratusz, który wygospodarował budżet na darmowe szczepienia przeciwko grypie dla tej grupy społecznej. Jest to dofinansowanie w kwocie 52 tys. 960 zł. Pozwoli ono na zaszczepienie prawie 700 osób. 

Bezdomni mają być szczepieni w noclegowniach i schroniskach przez dojeżdżający na miejsce zespół medyczny, w skład którego wejdzie lekarz i pielęgniarka. To właśnie dyrektorzy placówek będę przekazywać swoim podopiecznym szczegóły dotyczące programu szczepień i informować o możliwości zaszczepienia.