Grypa oty%c5%82o%c5%9b%c4%87
otyłość grypa

Otyłość jako czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu grypy

Choroby zakaźne

Otyłość jako czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu grypy

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Oddział Obserwacyjno-Izolacyjny i Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

• Przegląd aktualnej wiedzy na temat związku otyłości z ryzykiem zachorowania na grypę i rozwojem powikłań pogrypowych

• Otyłość jako niezależny czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu grypy i rozwoju powikłań, w tym hospitalizacji i śmierci

• Zwiększone około dwukrotnie ryzyko wystąpienia grypy lub choroby grypopodobnej w populacji dorosłych otyłych szczepionych przeciwko tej chorobie

Grypa stanowi poważny problem zdrowia publicznego w skali globalnej. W czasie każdego sezonu 5-10% osób dorosłych oraz 20-30% dzieci zaraża się wirusem grypy, co prowadzi do około 500 000 zgonów na świecie. Pandemie grypy znacznie zwiększają liczb...

Pierwsza pandemia grypy XXI w. w 2009 r. pozwoliła zidentyfikować otyłość jako niezależny czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu grypy wywołanej przez wirus A(H1N1)pdm09. Od tego czasu otyłość uznaje się również za czynnik ryzyka dla grypy sezonowej o...

Otyłość stała się współcześnie problemem nie tylko zamożnych krajów, jak Stany Zjednoczone, i bogatych społeczeństw Europy Zachodniej, ale coraz częściej dotyczy populacji ubogich krajów rozwijających się. Zgodnie z definicją World Health Organiza...