Zaufanie do szczepień rośnie z wiekiem (lekarza)

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH podaje, że lekarze mają wysokie zaufanie do szczepień, ich stan wiedzy na ten temat jest dobry, ale aż jedna czwarta respondentów nigdy się nie szczepi. Taki paradoks. Wyniki polskiego badania opublikowało w maju prestiżowe czasopismo naukowe PLoS ONE.

Ogólnopolskie badanie zrealizowane przez PZH na grupie 500 lekarzy (głównie pediatrów) pracujących przy Programie Szczepień Ochronnych we wszystkich województwach, pokazuje, że zaufanie wobec szczepień jest największe wśród lekarzy po 60 r.ż., korzystających wyłącznie z naukowych źródeł wiedzy o szczepieniach. Odnotowano również grupę niespełna 10% lekarzy mających wątpliwości dotyczące szczepień ochronnych. Są to osoby młodsze, które rzadziej uczestniczyły w szkoleniach i w porównaniu z innymi lekarzami bardziej podatne na mity dotyczące bezpieczeństwa szczepień. Średnia wieku badanych wynosiła 55 lat. Staż pracy w zawodzie większości respondentów był wyższy niż 15 lat.


Zebrane dane pokazują, że lekarze swój stan wiedzy na temat szczepień oceniają na dobrym (ponad połowa) i bardzo dobrym poziomie (4 na 10 respondentów). Co 13 lekarz uznał, że jego wiedza jest na średnim poziomie, a 2 odpowiedziało, że jest zła. Zapytani o źródła, z których czerpią wiedzę, najczęściej wskazywali literaturę fachową i podręczniki (3/4 badanych), szkolenia (połowa badanych), internet (co 4 badany). Najrzadziej wskazywanym przez lekarzy źródłem wiedzy na temat szczepień są media, w tym społecznościowe.


Badacze podkreślają, że lekarze odpowiedzialni za szczepienia ochronne powinni się stale doszkalać, by sprostać oczekiwaniom pacjentów, a tymczasem 1 na 3 badanych w poprzednim roku nie brał udziału w żadnym szkoleniu. Zaskakująca okazała się też liczba specjalistów, którzy nigdy się nie szczepią (jedna czwarta badanych). Blisko dwie trzecie lekarzy szczepi się co roku przeciw grypie, a co 7 robi to nieregularnie od czasu do czasu.


Eksperci z PZH podkreślają, że wnioski z badania pokazują, że konieczne jest pilne zwiększenie dostępności rzetelnych i wiarygodnych źródeł informacji o szczepieniach dla lekarzy oraz większy nacisk na dokształcanie.