Pielęgniarki chcą mieć więcej obowiązków

Kiedy pojawi się szczepionka przeciwko COVID-19, kluczowa dla zapewnienia wyszczepialności będzie dostępność personelu medycznego – apeluje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Pielęgniarki oczekują rozwiązań prawnych, dzięki którym będą mogły kwalifikować do szczepień, także przeciw grypie.

Zdaniem ekspertów z Ogólnopolskiego Program Zwalczania Grypy, rozszerzenie kompetencji pielęgniarek będzie odgrywało istotną rolę dla całego społeczeństwa, a przede wszystkim dla środowiska lekarskiego. Dzięki usprawnieniom systemowym lekarze specjaliści zostaną odciążeni od niektórych obowiązków. Eksperci podkreślają, że przekształcenie i uzupełnienie obowiązków oraz uprawnień niektórych przedstawicieli zawodów medycznych jest niezbędne dla lepszego funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia, a także pomoże w walce z pandemią i wpłynie na poprawę statystyk wyszczepialności przeciw grypie.


- Dla środowiska pielęgniarskiego niezwykle istotne jest zwiększenie uprawnień o kwalifikowanie do szczepień. To ważne w opiece nad pacjentami z grup podwyższonego ryzyka, szczególnie dotyczy to osób starszych, ponieważ właśnie w tej grupie istnieje ryzyko powikłań i odnotowujemy największą liczbę zgonów. W dobie starzejącego się społeczeństwa ważna jest prewencja i budowanie odporności społeczeństwa, co pozwoli na przyszłość zapobiec kolejnej epidemii - mówi prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.


Eksperci podkreślają, że GIS ma gotowy projekt nowelizacji ustawy o chorobach zakaźnych w kontekście rozszerzenia uprawnień grupy zawodowej pielęgniarek i położnych do samodzielnego wykonywania badania kwalifikacyjnego przed szczepieniem. Dotyczy to szczepień spoza obowiązkowego programu szczepień ochronnych. Możliwość szybkiej nowelizacji przepisów ma być omawiana w najbliższym czasie.