Strategia gotowa i zaakceptowana

Aby szybciej opracować i wyprodukować szczepionkę przeciw wirusowi SARS-CoV-2, Komisja Europejska przygotowała strategię, która przewiduje m.in. zabezpieczenie produkcji w Unii Europejskiej i przenosi część ryzyka w kwestii testów klinicznych z producentów na podatników. Wszystkie państwa unijne poparły strategię.

Komisja Europejska podkreśla, że opracowanie i dystrybucja skutecznej i bezpiecznej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, będzie trwałym rozwiązaniem problemu pandemii. - Szczepionka przyczyni się do ochrony życia oraz pozwoli zaoszczędzić miliardy euro w całej Europie i na świecie – czytamy w dokumencie Komisji Europejskiej.

Strategia KE opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich dotyczy zabezpieczenia produkcji wystarczającej ilości szczepionek dla UE, a drugi dostosowania przepisów UE do obecnej sytuacji, by przyspieszyć opracowanie, zatwierdzenie i udostępnienie szczepionek z zachowaniem standardów jakości, bezpieczeństwa i skuteczności.

By wesprzeć przedsiębiorstwa w szybkim opracowaniu i produkcji szczepionki, Bruksela ma podpisać w imieniu państw członkowskich umowy z poszczególnymi producentami. W zamian za prawo do zakupu określonej liczby dawek w określonym czasie, KE sfinansuje część kosztów początkowych producentów. Środki na ten cel będą pochodzić m.in. z Instrumentu Wsparcia Kryzysowego opiewającego na 2,7 mld euro. Dostępne mają być też pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Jak podkreśla KE, istnieje ryzyko, że potencjalne szczepionki, które otrzymają wsparcie, nie przejdą pomyślnie badań klinicznych. „Strategia przypomina w związku z tym polisę ubezpieczeniową, która przenosi część ryzyka z przemysłu na organy publiczne w zamian za zapewnienie państwom członkowskim sprawiedliwego i przystępnego cenowo dostępu do szczepionki, jeżeli zostanie ona wynaleziona” – czytamy w komunikacie KE.

KE liczy, że dzięki przedłożonej strategii doprowadzi do "szybszego opracowania i dystrybucji bezpiecznych i skutecznych szczepionek w terminie od 12 do 18 miesięcy lub nawet wcześniej”.