Wady serca

Wprowadzenie - Wady serca

Zbigniew Gąsior

Katedra i Klinika Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kardiologia po Dyplomie 2011; 10 (10): 64

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Rodzinne występowanie różnych wad wrodzonych serca jest dobrze udokumentowane. Znamy nawet prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych wad wrodzonych u potomstwa. Mało poznana jest dotychczas etiopatogeneza nabytych wad serca o podłożu nieinfekcyjnym i niereumatycznym. Dlaczego na przykład u niektórych chorych z degeneracyjną zwapniałą stenozą aortalną nie dochodzi do podobnych zmian w tętnicach wieńcowych? I odwrotnie, dlaczego występowanie rozsianych zmian miażdżycowych z krytycznymi przewężeniami w tętnicach wieńcowych nie koreluje z obrazem struktury i czynności zastawki aortalnej? Jest coraz więcej dowodów na to, że wpływ na występowanie nabytych schorzeń zastawkowych mogą mieć zarówno czynniki środowiskowe, jak i genetyczne. Wiele danych wskazuje na możliwość istnienia rodzinnych predyspozycji do występowania wady mitralnej lub aortalnej. Prawdopodobne jest genetyczne sterowanie rozwojem zmian degeneracyjnych na zastawkach. Czy możliwe jest już przeprowadzanie badań molekularnych, by zidentyfikować osoby zagrożone wystąpieniem patologii zastawkowych? Te interesujące zagadnienia przedstawia w artykule Pani Profesor Ewa Orłowska-Baranowska z Instytutu Kardiologii w Warszawie.

Zbigniew Gąsior

Do góry