• Maziówczak           
• Mięsak maziówkowy       

2. Nowotwory przerzutowe   
3. Szpiczak mnogi   
4. Białaczki, chłoniaki   
5. Synovitis villonodularis   
6. Osteochondromatosis   
7. Inne   

VII. Zaburzenia nerwowo-naczyniowe   

1. Stawy Charcota   
2. Zespoły uciskowe       

• Obwodowe zespoły uciskowe           

- Zespół cieśni nadgarstka           
- Zespół kanału Guyona           
- Zespół kanału łokciowego       

• Zespoły korzeniowe (radikulopatie)       
• Zespół cieśni kanału rdzeniowego   

3. Odruchowa dystrofia współczulna   
4. Inne   

VIII. Choroby kości i chrząstek   

1. Osteoporoza   
2. Osteomalacja   
3. Osteoartropatia przerostowa   
4. Uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu   
5. Zapalenia kości       

• Uogólnione (choroba Pageta)
• Miejscowe   

6. Martwice niedokrwienne kości   
7. Osteochondritis dissecans   
8. Dysplazja kości i stawów   
9. Złuszczenie głowy nasady kości udowej   
10. Costochondritis   
11. Osteoliza i chondroliza   
12. Osteomyelitis   

IX. Zmiany pozastawowe   

1. Zespół bólowy mięśniowo-powięziowy       

• Uogólniony (fibromialgia)       
• Miejscowy

2. Zmiany w krążkach międzykręgowych   

3. Zapalenia ścięgien   

4. Torbiele   

5. Zapalenia powięzi   

6. Przewlekłe napięcie więzadeł i mięśni   

Do góry