Gettyimages 964507516 170667a %281%29
noworodki poród przedwczesny szczepienia

Szczepienia dzieci urodzonych przedwcześnie

Szczepienia dzieci urodzonych przedwcześnie

dr n. med. Hanna Czajka

Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Poradnia Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Adres do korespondencji: dr n. med. Hanna Czajka
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, ul. Strzelecka 2A, 31-302 Kraków
e-mail: hanna.czajka@onet.eu

Noworodki urodzone przedwcześnie, przebywające przez dłuższy okres po urodzeniu na oddziałach neonatologicznych, powinny być podczas hospitalizacji szczepione przeciw BCG, WZW typu B, DTaP, IPV, Hib i PCV.

Wstęp

Twórcy aktualnie obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 (PSO 2019) zalecają szczepienie dzieci urodzonych przedwcześnie zgodnie z ich wiekiem chronologicznym, tj. liczonym od momentu narodzin. Przeciwwskazania do szczepień wcześniaków są takie same jak dzieci urodzonych o czasie. Pierwsze szczepienia BCG, WZW typu B, DTaP, IPV, Hib, PCV należy podać dzieciom urodzonym przed 32 tygodniem ciąży w trakcie hospitalizacji, o ile pozwala na to ich stan kliniczny.1 Zalecenie to, powtarzane od lat, według dostępnych polskich danych jest realizowane u zbyt małego odsetka noworodków pozostających w szpitalach w tym okresie życia.2 Według danych amerykańskich tylko 36% wcześniaków jest szczepionych o czasie, wcześniaki w Australii otrzymują szczepienia z pierwszego roku życia w wieku ok. 12 miesięcy. Podobne problemy są w Holandii. W Polsce tylko w niektórych ośrodkach referencyjnych ok. 50% dzieci otrzymuje obowiązkowe szczepionki przed wypisem ze szpitala.3-5