Szczepienia dzieci urodzonych przedwcześnie

Twórcy aktualnie obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 (PSO 2019) zalecają szczepienie dzieci urodzonych przedwcześnie zgodnie z ich wiekiem chronologicznym, tj. liczonym od momentu narodzin. Przeciwwskazania do szczepień wcześniaków są takie same jak dzieci urodzonych o czasie.

Szczepienia dzieci urodzonych przedwcześnie

dr n. med. Hanna Czajka

Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Poradnia Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Adres do korespondencji: dr n. med. Hanna Czajka
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, ul. Strzelecka 2A, 31-302 Kraków
e-mail: hanna.czajka@onet.eu

Noworodki urodzone przedwcześnie, przebywające przez dłuższy okres po urodzeniu na oddziałach neonatologicznych, powinny być podczas hospitalizacji szczepione przeciw BCG, WZW typu B, DTaP, IPV, Hib i PCV.

Wstęp

Twórcy aktualnie obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019 (PSO 2019) zalecają szczepienie dzieci urodzonych przedwcześnie zgodnie z ich wiekiem chronologicznym, tj. liczonym od momentu narodzin. Przeciwwskazania do szczepień wcześniaków są takie same jak dzieci urodzonych o czasie. Pierwsze szczepienia BCG, WZW typu B, DTaP, IPV, Hib, PCV należy podać dzieciom urodzonym przed 32 tygodniem ciąży w trakcie hospitalizacji, o ile pozwala na to ich stan kliniczny.1 Zalecenie to, powtarzane od lat, według dostępnych polskich danych jest realizowane u zbyt małego odsetka noworodków pozostających w szpitalach w tym okresie życia.2 Według danych amerykańskich tylko 36% wcześniaków jest szczepionych o czasie, wcześniaki w Australii otrzymują szczepienia z pierwszego roku życia w wieku ok. 12 miesięcy. Podobne problemy są w Holandii. W Polsce tylko w niektórych ośrodkach referencyjnych ok. 50% dzieci otrzymuje obowiązkowe szczepionki przed wypisem ze szpitala.3-5