Czy tego pacjenta skierować do elektrofizjologa?

KURS EKG prosto o krzywych

Mariusz Pytkowski
czas trwania: 00:41:32
tagi: częstoskurcz arytmia kołatanie serca zaburzenia rytmu i przewodzenia ablacja kardiologia

W tym wykładzie m.in.:

Których pacjentów kierujemy do elektrofizjologa?
Kiedy stosujemy ablację przeznaczyniową w leczeniu nadkomorowych zaburzeń rytmu serca?
Jakie są wskazania do zabiegu ablacji przeznaczyniowej (RFA) tachyarytmii nadkomorowych?
Jak różnicować częstoskurcze nadkomorowych na podstawie EKG?
Obraz preeksytacji komór w elektrokardiogramie
Ocena ryzyka w bezobjawowym zespole WPW – testy nieinwazyjne
Przypadek - pacjent z napadami migotania i trzepotania przedsionków
Jaki jest mechanizm trzepotania przedsionków?
Jaki jest mechanizm atypowego trzepotania przedsionków?
Jakie są wskazania do ablacji AF?
Jaka jest podstawowa technika ablacji napadowego i przetrwałego AF?
Jakie są obecnie najszerzej stosowane dwie techniki ablacji AF?
Krioablacja migotania przedsionków
Jaka jest skuteczność ablacji przeznaczyniowej w leczeniu nadkomorowych zaburzeń rytmu serca?
Jakie są powikłania zabiegów ablacji przeznaczyniowych?
Różnicowanie częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS (WQRST)
Jakie są kryteria diagnostyczne EKG częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS?
Przypadek - pacjent z licznymi pobudzeniami dodatkowymi komorowymi bez organicznej choroby serca
Jakie są wskazania do zabiegu ablacji u chorych z licznymi skurczami dodatkowymi komorowymi bez organicznej choroby serca
DOSTĘP:
do tego filmu
na 24h
11,07 zł
do wszystkich filmów z tego kongresu
na 30 dni
80,00 zł
do całości serwisu
medVOD
na 365 dni
900,00 zł
powyższe ceny są cenami brutto

KURS EKG prosto o krzywych