Czekanie na faktury

Mimo że wdrażany pakiet zakłada zniesienie limitów, w księgowości szpitali panuje nastrój wyczekiwania. Pojawiają się obawy dotyczące pokrycia kosztów badań, np. w sytuacji, kiedy nowotwór się nie potwierdzi, albo kiedy diagnostyka nie będzie wykonana w terminie. Nie ma też dokładnych wytycznych diagnostycznych, nie do końca wiadomo więc, za jakie badania fundusz zapłaci, a za jakie nie. Pojawiają się również pytania o chorych nieonkologicznych, na których leczenie będzie mniej pieniędzy. Czy rzeczywiście pakiet wpłynie na finanse szpitali i przychodni?

– Bezsprzecznie tak. Jest to zupełnie nowy system finansowania. Nowe wyceny i nowe warunki udzielania świadczeń. Przed wejściem w życie pakietu musieliśmy dokonać szeregu analiz i symulacji. Zidentyfikowaliśmy zagrożenia i wdrożyliśmy mechanizmy zabezpieczające przed nimi. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeśli ośrodek leczy i diagnozuje zgodnie z obowiązującymi standardami, nie ma mowy o oszczędnościach. Można szukać narzędzi optymalizacji, lepszej organizacji pracy, ale oszczędzić się nie da. Dlatego dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie będą skutki finansowe pakietu. Z pewnością po pierwszym półroczu będziemy mogli udzielić odpowiedzi na podstawie danych. Dalecy jesteśmy od wygłaszania symulacji. Jest zmiana w prawie, więc mamy obowiązek się do niej dostosować i dołożyć najwyższej staranności, aby zapewnić chorym najlepszą opiekę. To właśnie czynimy – informuje dr Rafał Janiszewski, rzecznik prasowy Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Szacujemy, że dopiero ocena co najmniej stu wystawionych i zamkniętych kart DiLO pozwoli na wyciągnięcie wniosków. Centra onkologiczne, które przyjmują chorych przewlekle, również z innymi jednostkami chorobowymi niż onkologiczne, być może będą musiały w tym roku zmniejszyć liczbę przyjęć chorych nieonkologicznie. Wpłynie to na budżet szpitali, ale stopień tego zależeć będzie od skali i proporcji leczonych rodzajów schorzeń – dodaje Rafał Bezuch, rzecznik prasowy SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie.

Nowości to kontrowersje

Lekarze wiedzą jednak, że nie ma takiej możliwości, aby system zaczął od początku perfekcyjnie funkcjonować i doceniają sam fakt wprowadzenia zasady nielimitowanych świadczeń wobec pacjentów onkologicznych. – Pakiet zmienia bardzo dużo. Przede wszystkim jasno zaznacza w systemie szczególną grupę pacjentów. Organizuje rynek udzielania świadczeń i nadaje mu swoisty standard postępowania oraz określa terminy udzielania świadczeń. W końcu prowadzi również do możliwości uzyskiwania ponadlimitowej zapłaty za świadczenia udzielone pacjentom z kartą – zauważa dr Janiszewski.