Podatki

Faktura tylko do paragonu z NIP

Edyta Szewerniak-Milewska

Ministerstwo Finansów szykuje kolejną nowelizację ustawy o VAT, która wejdzie w życie od 1 lipca 2018 roku. Tym razem chodzi o zakaz wystawiania faktur do paragonów, które nie zawierają numeru NIP nabywcy.

W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20997) Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, przyznał, że obecnie w resorcie procedowane są dwa projekty nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczą one wprowadzenia kas fiskalnych on-line (szerzej pisaliśmy na ten temat w majowym numerze „MT”) oraz ograniczenia wystawiania tzw. pustych faktur.

Chodzi tu o proceder polegający na wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy (w zamian za korzyść majątkową) do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, nieodebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczen...