Podatki

Ulga na ocieplenie domu

Edyta Szewerniak-Milewska

Od 2019 roku wydatki na termomodernizację domu można odliczyć od dochodu – jest tak dzięki nowelizacji przepisów podatkowych, w których wprowadzono ulgę związaną z inwestycjami w termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność podatnika. Odliczeniu podlegają wszystkie wydatki na term...