Moim zdaniem

Przechodzę grypę w pracy

Opracowała: Irena Fober

Dr n. med. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

27,4 proc. – tylu pracowników odmawia przyjęcia zwolnienia lekarskiego

Do tej pory oceny utraty wydajności pracy związane z prezenteizmem opierały się na deklaracjach pracowników, jak często zdarza im się przychodzić do pracy pomimo choroby. W naszym badaniu po raz pierwszy dokonaliśmy obiektywnego pomiaru tego zjawiska. Jedna z dużych sieci medycznych udostępniła nam dokumentację elektroniczną 340 759 kobiet i 209 601 mężczyzn, którzy od 20 października 2014 roku do końca grudnia 2015 roku korzystali z konsultacji lekarskich w 150 przychodniach w 31 miastach w całym kraju. Ponieważ jest to zbiór unikatowy, nie mogliśmy go rozważyć pod względem reprezentatywności dla całej populacji polskich pracowników, planujemy jednak badania na bardziej przekrojowej próbie, a wtedy ich wyniki zapewne znajdą szerszy oddźwięk w publicznej debacie.

Rozpowszechnienie prezenteizmu w Polsce jest stosunkowo wysokie.

Ponad jedna czwarta osób aktywnych zawodowo decyduje się nie stosować do zalecenia lekarza, aby na czas choroby powstrzymać się od pracy. Problemy zdrowotne, w których występuje prezenteizm, to depresja, bóle głowy, migrena, dolegliwości układu ko...

Do góry