Zarządzanie

ZUS przerzuca obowiązek

INK

ZUS odsyła osoby starające się o świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej po stosowne zaświadczenia. Ale odsyłając, nie weryfikuje wstępnie, czy takie świadczenie im przysługuje.

Lekarze tym samym zostali sprowadzeni do roli informatorów, którzy tłumaczą m.in., komu taki zasiłek przysługuje. Przeciwko tej sytuacji wystąpiła Bożena Janicka, szefowa Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. 

– W związku ze zgłaszaniem się do lekarzy POZ pacjentów żądających wydania zaświadczeń lekarskich, wnoszę o dokonywanie przez ZUS weryfikacji posiadanych przez ten organ dokumentów stwierdzających stan zdrowia pacjentów. Przed skierowaniem pacjent...

Do góry