Onkologia

S.O.S Rak – Szpitale Onkologicznie Skoordynowane

Wojciech Skowroński

Na terenie powiatów, w których działają szpitale tworzące program S.O.S Rak, mieszka około 600 tys. osób.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii wraz ze szpitalami w Czeladzi, Będzinie, Myszkowie i Zawierciu uruchamia program Szpitali Onkologicznie Skoordynowanych – S.O.S Rak. Nad całością ma czuwać wielodyscyplinarny zespół lekarzy zapewniający diagnostykę i leczenie.

Jednym z zadań programu jest uproszczenie ścieżki z lokalnej placówki medycznej (poradnia, szpital) do specjalistów onkologów. Dlatego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii oraz wymienionych szpitalach zatrudniono koordynatorów, którzy pomogą w umawianiu terminów, wytłumaczą też, jak przebiega procedura leczenia i zajmą się stroną formalną. Zostali oni wybrani przez każdy ze szpitali według własnego klucza. W ZCO obowiązki te wykonywać będą dwie pielęgniarki (jedna ze specjalizacją onkologiczną), doskonale znające procedury DILO.

Osoby, u których lekarz rodzinny podejrzewa rozwój choroby nowotworowej, będą przez koordynatorów umawiane na szybką diagnostykę, następnie na konsylia, odbywające się od wtorku do czwartku w Zagłębiowskim Centrum Onkologii, dodatkowo dwa razy w m...

Do góry