Dostęp Otwarty

* Przedstawione definicje mają na celu standaryzację badań klinicznych i muszą być interpretowane w kontekście danej sytuacji klinicznej.

ARDS (adult respiratory distress syndrome) – zespół ostrej niewydolności oddechowej; DIC (disseminated intravascular coagulation) – zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego; GCS (Glasgow Coma Scale) – skala śpiączki Glasgow; Hb (hemoglobin) – hemoglobina; HCT (haematocrit) – hematokryt