3. Pacjent powinien być uprzedzony o możliwości wykonania powtórnego nakłucia wątroby w przypadku niepowodzenia w pierwszej próbie.

4. Wykonanie przezskórnej biopsji wątroby powinno być poprzedzone wykonaniem badania ultrasonograficznego w celu wykluczenia nieprawidłowości anatomicznych i/lub zmian ogniskowych w wątrobie.

5. Przed planowaną biopsją wątroby należy odstawić: leki przeciwpłytkowe (7-10 dni), leki z grupy doustnych antagonistów witaminy K (5 dni), heparynę drobnocząsteczkową i rywaroksaban (12-24 godziny) oraz dabigatran (24-48 godzin).

6. Odstawienie leków przeciwpłytkowych lub przeciwzakrzepowych powinna poprzedzić wnikliwa ocena ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

7. Po biopsji wątroby przywrócenie leków przeciwpłytkowych jest możliwe po 48-72 godzinach, doustnych antagonistów witaminy K po 24 godzinach, a rywaroksabanu i dabigatranu po 6-10 godzinach.

8. Pacjenci z wadami zastawkowymi serca, kardiomiopatią przerostową, zapaleniem wsierdzia w wywiadzie oraz po zabiegu choledochojejunostomii wymagają zastosowania pojedynczej dawki antybiotyku bezpośrednio przed wykonaniem biopsji wątroby.

Small 1001

Tabela 1. Powikłania po biopsji wątroby.

9. Niewydolność nerek jest czynnikiem ryzyka krwawienia po biopsji wątroby. U pacjentów dializowanych przed planowaną biopsją należy wykonać hemodializę, najlepiej bez użycia heparyny.

Powikłania przezskórnej biopsji wątroby (tabela 1)

1. Po biopsji wątroby pacjent powinien pozostawać w pozycji leżącej przez okres 4-6 godzin. W tym czasie należy nadzorować czynności życiowe (ciśnienie tętnicze, tętno, liczba oddechów) co 15 minut w ciągu pierwszej godziny, co 30 minut w ciągu 2-3 godzin, a następnie co godzinę do zakończenia okresu obserwacyjnego.

Small 978

Tabela 2. Przeciwwskazania do biopsji wątroby.

2. W przypadku wystąpienia tachykardii, hipotonii, przedłużającego się bólu lub gorączki należy rozpocząć diagnostykę przyczyny tych objawów, uwzględniając badania obrazowe wątroby.

Przeciwwskazania do biopsji wątroby (tabela 2)  

1. Przeciwwskazaniami do biopsji wątroby są:

a) brak współpracy ze strony chorego,

b) liczba płytek krwi <60 000/mm3,

c) wskaźnik INR większy niż 1,5 lub przedłużony czas protrombinowy o więcej niż 4 sekundy,

d) stosowanie leków zaburzających krzepnięcie krwi,

e) masywne wodobrzusze.

2. Innymi przeciwwskazaniami są: brak możliwości przetoczenia krwi i preparatów krwiopochodnych, brak stłumienia wątrobowego w rzucie wątroby, poszerzenie wewnątrzwątrobowych przewodów żółciowych i/lub bakteryjne zapalenie dróg żółciowych oraz zmiany ropne skóry w przewidywanym miejscu wkłucia igły biopsyjnej.

Do góry