Przyszłość leczenia osteoporozy

Obecnie trwają prace nad wieloma nowymi lekami przeciwko osteoporozie. Ostatnie badania wykazały, że podawany raz w roku dożylny zoledronian zmniejsza liczbę złamań kręgów, złamań obwodowych i bliższej nasady kości udowej u kobiet z osteoporozą pomenopauzalną. Teraz zoledronian oceniany jest przez odpowiednie instytucje regulujące. Ludzkie przeciwciało monoklonalne przeciwko RANKL znajduje się obecnie w III fazie badań klinicznych.10 Trwają również prace nad innymi lekami, m.in. nad inhibitorami szlaku Wnt, w tym inhibitorami białka SOST, czy antagonistami receptora wapniowego, które okresowo nasilają wydzielanie endogennego parathormonu.