Dostęp Otwarty

4. Cechami zmian skórnych w przebiegu choroby są:

a) Okresowy świąd

b) Całkowity brak świądu

c) Zajęcie niemal całej powierzchni ciała

d) Częste nadkażenia zmian skórnych

5. Opisywana jednostka chorobowa należy do grupy:

a) Genodermatoz

b) Chorób rumieniowych

c) Zaburzeń rogowacenia

d) Chorób dyskeratotyczno-akantolitycznych

6. Badaniem pomocniczym w diagnostyce trudnych przypadków choroby może być:

a) Badanie bioptatu skóry w mikroskopie świetlnym i elektronowym

b) Badanie aktywności enzymów wątrobowych w surowicy

c) Test Tzancka

Small rycina1 opt

Rycina 1. Liczne ciemnoszare łuski zlokalizowane na tułowiu

Small rycina2 opt

Rycina 2. Brunatne łuski na zgięciowych powierzchniach kończyn dolnych

d) Badanie immunofluorescencyjne

7. Postuluje się, że dziedziczenie tej choroby jest:

a) Autosomalne dominujące

b) Recesywne sprzężone z chromosomem X