Temat numeru

Standardy w diagnostyce i leczeniu trombofilii

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus1

lek. Jacek Kwiatkowski2

1Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, Poradnia Hematologiczna we Wrocławiu
2Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus, Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, Poradnia Hematologiczna, ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław

Trombofilia jest uwarunkowaną genetycznie lub nabytą skłonnością do zakrzepicy. Najczęstszą konsekwencją nadkrzepliwości jest żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ). Leczenie ŻChZZ u pacjentów z rozpoznaną trombofilią nie różni się od terapii osób bez tej diagnozy. W zależności od czynników ją wywołujących powinno trwać trzy miesiące lub dłużej.

Wprowadzenie

Trombofilia to uwarunkowana genetycznie lub nabyta skłonność do zakrzepicy. W ostatnich latach istotnie zmieniono zarówno klasyfikacje, jak i wytyczne dotyczące rozpoznania trombofilii. Nadużywa się badań, zwłaszcza genetycznych, w celu jej wykrycia, ale też badań polimorfizmu genów MTHFRPAI-1. W artykule zawarto wskazówki pomocne w podejmowaniu decyzji o konieczności i zakresie zlecanych badań. Podkreślono konieczność odróżniania trombofilii od czynników sprzyjających zakrzepicy. Zawarto też informacje, jak postępować z pacjentem po przebytym incydencie zakrzepicy oraz z kobietą ciężarną lub taką, u której planowana jest terapia hormonalna.

Trombofilia wrodzona

O nadkrzepliwości genetycznie uwarunkowanej mówimy wówczas, gdy mutacja powoduje zmianę aktywności lub stężenia czynników krzepnięcia albo białek przeciwzakrzepowych. W niektórych zmianach genetycznych znane jest konkretne miejsce mutacji, np. w genie protrombiny lub genie czynnika V. Natomiast w innych zmianach znana jest konsekwencja mutacji wyrażająca się obniżeniem aktywności lub stężenia białka C, S oraz antytrombiny III.

Przyczynami wrodzonymi są:

 • mutacja G1691A genu czynnika V, zastąpienie guaniny przez adeninę w pozycji 1691, która powoduje zamianę argininy przez glutaminę w pozycji 506 białka czynnika V (czynnik Leiden)
 • mutacja G20210A genu protrombiny, zastąpienie guaniny przez adeninę w pozycji 20210
 • niedobór antytrombiny III
  • typu 1 – obniżenie aktywności oraz stężenia
  • typu 2 – obniżenie aktywności przy prawidłowym stężeniu
 • niedobór białka C
  • typu 1 – obniżenie aktywności oraz stężenia
  • typu 2 – obniżenie aktywności przy prawidłowym stężeniu
 • niedobór białka S
  • typu 1 – obniżenie aktywności oraz stężenia
  • typu 2 – obniżenie aktywności przy prawidłowym stężeniu
  • typu 3 – obniżenie stężenia wolnej frakcji białka S.


Wrodzoną trombofilię należy podejrzewać wówczas, gdy:

 • zakrzepica wystąpiła u pacjenta w młodym wieku (<50 r.ż.) samoistnie lub związana była ze słabym czynnikiem prowokującym
 • znaczący jest wywiad rodzinny ŻChZZ, czyli pokrewieństwo pierwszego stopnia z osobą z przebytym incydentem zakrzepicy <50 r.ż.
 • wystąpiły przynajmniej 2 incydenty ŻChZZ, w szczególności w młodym wieku, niespowodowane zespołem antyfosfolipidowym
 • nietypowa jest lokalizacja zakrzepicy, np. w żyłach trzewnych lub mózgowych, po wykluczeniu jako ich przyczyny nowotworów mieloproliferacyjnych i nocnej napadowej hemoglobinurii.1

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Trombofilia nabyta

Występuje jako zespół antyfosfolipidowy (APS – antiphospholipid syndrome), schorzenie autoimmunologiczne spowodowane występowaniem autoprzeciwciał przeciw ujemnie naładowanym fosfolipidom lub białkom błony komórkowej [...]

Czynniki sprzyjające zakrzepicy

Oprócz trombofilii wrodzonej i nabytej istnieją czynniki zwiększające ryzyko zakrzepic, ale niezaliczane według najnowszych standardów do trombofilii; przedstawiono je w tabeli 1.2-4

Wytyczne dotyczące wskazań do diagnostyki trombofilii

Badania wykrywające trombofilię lub polimorfizmy genów MTHFR i PAI-1 są nadużywane. Zgodnie ze stanowiskiem licznych towarzystw zajmujących się problematyką trombofilii – m.in. [...]

Leczenie trombofilii

Podejmując decyzję o długości czasu prowadzenia terapii przeciwzakrzepowej po incydencie ŻChZZ, należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia pierwszej zakrzepicy oraz jej nawrotu, [...]

Ciąża w przypadku skłonności do zakrzepicy

Opieka nad ciężarnymi w przypadku stwierdzenia trombofilii, ale też nad kobietami, u których występują czynniki predysponujące do zakrzepicy (tab. 1), budzi rozbieżne opinie. [...]

Podsumowanie

Z powodu ŻChZZ, która jest najgroźniejszym klinicznym objawem nadkrzepliwości, umierają na świecie ponad 3 miliony osób rocznie. W Europie zgonów z tego powodu jest [...]

Do góry