Wytyczne w praktyce

Zapalenie trzustki

lek. Krzysztof Skoczylas

Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Adres do korespondencji: lek. Krzysztof Skoczylas, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

W 2018 r. NICE przedstawiło wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia ostrego oraz przewlekłego zapalenia trzustki. Poza zaleceniami dotyczącymi rozpoznawania i postępowania terapeutycznego w chorobach zapalnych tego gruczołu wskazano na konieczność edukacji pacjenta i jego najbliższych z zakresu etiologii tego schorzenia, jego przebiegu, sposobu postępowania i prewencji. Zalecenia te w porównaniu z polskimi nie wykazują istotnych różnic, choć należy zaznaczyć, że pominięte są w nich niektóre z istotnych zagadnień, na co zwrócono uwagę w komentarzu.

Wprowadzenie

Brytyjski National Institute for Health and Care Excellence (NICE) w 2018 r. opublikował wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia ostrego oraz przewlekłego zapalenia trzustki. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji skierowanych do lekarzy, studentów medycyny, a także pacjentów zainteresowanych problemem zapalenia trzustki na terenie Wielkiej Brytanii. W zaleceniach skupiono się na problemie należytej informacji dla pacjenta dotyczącej czynników ryzyka, możliwego przebiegu i powikłań zapalenia trzustki. W dalszej części omówiono zagadnienia związane z możliwymi przyczynami ostrego zapalenia trzustki (OZT), leczenie polegające na resuscytacji płynowej, profilaktykę zakażeń w przebiegu OZT, leczenie żywieniowe i problemy dotyczące terapii martwiczej postaci OZT. W odniesieniu do przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) wskazano najczęstsze jego przyczyny, omówiono zagadnienia związane z leczeniem bólu, z niedożywieniem, możliwe wczesne powikłania PZT, takie jak kamica przewodu trzustkowego, pseudotorbiele, oraz późne, tj. cukrzyca typu 3c, a ponadto zwrócono uwagę na zwiększone ryzyko rozwoju raka gruczołowego trzustki.

Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia ujęte w wytycznych.

Przegląd wytycznych

Ostre zapalenie trzustki

Etiologia i rozpoznanie

Ostre zapalenie trzustki jest nagłym stanem zapalnym występującym w obrębie tego narządu z częstością 56 przypadków na 100 000 osób, powikłanym zgonem w około 5% przypadków (dane dla Wielkiej Brytanii). Aby rozpoznać OZT, u pacjenta muszą występować 2 z 3 cech, czyli:

  • charakterystyczny ból w nadbrzuszu
  • wzrost aktywności enzymów trzustkowych
  • specyficzny obraz w badaniach obrazowych.


W Wielkiej Brytanii OZT najczęściej jest związane z kamicą żółciową (50% przypadków), toksycznym działaniem alkoholu etylowego (25%) lub innymi, rzadszymi przyczynami, takimi jak: stosowanie leków, zaburzenia metaboliczne, procesy autoimmunologiczne, czynniki mechaniczne (np. urazy brzucha), sfinkterotomia endoskopowa, organiczne lub czynnościowe ograniczenia drożności dróg trzustkowych (pancreas divisum, guzy, dysfunkcja zwieracza Oddiego).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Przedstawione rekomendacje dotyczące zapalenia trzustki stanowią podsumowanie najważniejszych kwestii związanych z diagnostyką, a w szczególności z leczeniem OZT i PZT. W porównaniu z Polską u większości chorych w Wielkiej Brytanii [...]
Do góry