Kardiologia

Pogrypowe zapalenie mięśnia sercowego

dr n. med. Radosław Sierpiński1
dr hab. n. med. Andrzej Ciszewski, prof. nadzw. IK2

1Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie

2Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Andrzej Ciszewski, prof. nadzw. IK, Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Chociaż pogrypowe zapalenie mięśnia sercowego zwykle przebiega bezobjawowo, to ze względu na epidemiologię grypy oraz potencjalnie groźne powikłania choroby i jej podstępny przebieg wymaga ostrożnego różnicowania w diagnostyce. Adekwatne leczenie powinno być wdrożone możliwie najszybciej po wykonaniu przynajmniej podstawowych badań określających funkcję mięśnia sercowego. Ważne jest również edukowanie pacjentów, gdyż ich wyczulenie na objawy kardiologiczne występujące w trakcie infekcji grypowej lub po niej może zaprocentować szybkim wprowadzeniem skutecznej terapii.

Cele artykułu

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien wiedzieć:

• jak rozpoznać przypadki wymagające diagnostyki w kierunku pogrypowego zapalenia mięśnia sercowego

• jak wdrożyć diagnostykę pogrypowego zapalenia mięśnia sercowego

• jak wdrożyć podstawowe leczenie pogrypowego zapalenia mięśnia sercowego

• jak rozpoznać przypadki wymagające pilnego skierowania chorego z pogrypowym zapaleniem mięśnia sercowego

Wprowadzenie

Wiedza na temat pozapłucnych powikłań grypy jest szeroko rozpowszechniona, a z przypadkami tych zaburzeń lekarze stykają się w codziennej praktyce klinicznej. Szacuje się, że u ponad 50% pacjentów bez rozpoznanej wcześniej choroby serca po przebyciu niepowikłanej infekcji grypowej widoczne są subtelne zmiany w EKG, które z czasem wracają do normy.1 U większości pacjentów chorujących na wirusowe zapalenie mięśnia sercowego objawy są skąpe lub w ogóle nie występują, w związku z czym chorzy ci nie szukają pomocy lekarskiej. Jeżeli jednak objawy występują, to bywają bardzo niejednoznaczne – od niespecyficznych zmian elektrokardiograficznych, przez ból w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, aż do znacznego upośledzenia funkcji skurczowej mięśnia lewej komory i niestabilności hemodynamicznej – przez co rozpoznanie jest trudne do ustalenia. Nie ma typowych objawów zapalenia mięśnia sercowego, które umożliwiłyby szybkie i oczywiste ustalenie rozpoznania. Najczęściej pacjenci skarżą się na ograniczenie wydolności fizycznej, zmęczenie i duszność. Mogą występować nietypowe bóle w klatce piersiowej, a także dolegliwości wynikające z zaburzeń rytmu serca (szybkie lub wolne bicie serca), np. kołatanie serca.

Wydaje się, że zmiany anatomopatologiczne w przebiegu ostrego zapalenia mięśnia sercowego są dobrze znane, jednak towarzyszące im objawy mogą być mylące ze względu na swoją różnorodność (tab. 1). W badaniach zajęcie mięśnia sercowego podczas infekcji grypowej szacuje się na 10-30%.2-4 Ciężkie zapalenie mięśnia sercowego występuje relatywnie rzadko, jednak ze względu na ryzyko zgonu wymaga natychmiastowego rozpoznania i leczenia.1,3

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka zapalenia mięśnia sercowego

U ponad 80% chorych obserwuje się przyspieszony opad krwinek (OB), u około połowy występuje leukocytoza z przewagą neutrofili. Stwierdza się ponadto: wzrost stężenia troponiny [...]

Leczenie zapalenia mięśnia sercowego

Podstawą jest leczenie przyczynowe, jednak w większości przypadków nie jest ono możliwe. Terapia zapalenia mięśnia sercowego może obejmować trzy obszary:

Profilaktyka

Najlepszą metodą uniknięcia groźnych – nie tylko kardiologicznych, lecz wszelkich – powikłań grypy są bezsprzecznie coroczne szczepienia profilaktyczne. W ostatnich latach obserwowaliśmy [...]

Rokowanie

Jeśli u pacjenta dojdzie do rozwoju kardiomiopatii rozstrzeniowej, szansa na przeżycie kolejnych 5 lat przy niewłączeniu odpowiedniego leczenia wynosi tylko około 50%. [...]

Do góry