Medycyna po Dyplomie Nr 12 (grudzień) / 2009

Spis treści

12/2009
Słowo wstępne
Edytorial
Nowości w praktyce
Sympozjum: zaburzenia rytmu
Program edukacyjny: hipertensjologia
Program edukacyjny: szczepienia osób dorosłych
Program edukacyjny: dermatologia
Być lekarzem
Egzamin z interny