Darmowa dostawa na wszystkie publikacje w sklepie podyplomie.pl  Przejdź do sklepu >


Neurologia po Dyplomie Nr 06 (listopad) / 2010

Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2010
Choroby naczyniowe
Choroby demielinizacyjne
Padaczka
Choroby ukŁadu pozapiramidowego
BÓle gŁowy
Neuroonkologia