Słowo wstępne

Słowo wstępne

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Redaktor Naczelny

Small koci%c4%99cki opt

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Szanowni Państwo,

bieżący numer „Okulistyki po Dyplomie” postanowiliśmy nieco bardziej zróżnicować tematycznie. Staraliśmy się tak dobrać prezentowane artykuły, aby zainteresowały zarówno tych z Państwa, którzy w swojej pracy opierają się głównie na terapii zachowawczej, jak i tych, którzy przynajmniej część dnia spędzają przy stole operacyjnym.

Myślę, że dla pierwszych z Państwa ciekawa będzie praca dotycząca objawów ocznych w chorobach tkanki łącznej. Reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe, sarkoidoza, a także (choć rzadziej) choroba Behçeta to jednostki chorobowe, które często możemy spotkać u pacjentów. Co istotne, większość z nich to ludzie starsi i obciążeni wieloma chorobami ogólnymi. Chorobom tym nierzadko towarzyszą objawy ze strony narządu wzroku. Proponowany przez nas artykuł z pewnością okaże się przydatny zwłaszcza dla tych z Państwa, którzy na co dzień pracują w poradniach – do nich bowiem trafia większość takich pacjentów.

Z powyższym zagadnieniem wiąże się publikacja przygotowana przez autorów z ośrodka szczecińskiego, poświęcona wpływowi nadciśnienia tętniczego na narząd wzroku. W Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje prawie 11 mln osób, co sprawia, że coraz częściej jest ono postrzegane jako poważny problem nie tylko medyczny, ale także społeczny. Nadciśnienie to istotny czynnik ryzyka m.in. chorób sercowo-naczyniowych, przewlekłej choroby nerek, udaru oraz zmian w obrębie narządu wzroku. Nie tylko znacząco obniża ono komfort życia, generując typowe dla siebie powikłania, ale przede wszystkim stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia chorych. Należy pamiętać, że unaczynienie dna oka w dużej mierze oddaje stan układu krążenia w pozostałych narządach, jak nerki, trzustka, mózg itp., dlatego uważna ocena stanu siatkówki wydaje się w tym kontekście szczególnie istotna.

Tych z Państwa, którzy na co dzień parają się chirurgią, z pewnością zainteresuje artykuł prezentujący wizję przyszłości chirurgii okulistycznej. Nie, nie jest to rzecz o nanorobotach wstrzykiwanych do układu krążenia ani o zdalnym wykonywaniu operacji. Praca dotyczy najnowszych rozwiązań związanych z wizualizacją pola operacyjnego podczas zabiegów. Sądzę, że dla wielu osób okaże się zajmująca.

Równie chętnie – mam nadzieję – sięgną Państwo do artykułu poświęconego przeszczepieniom rogówki. Autorki z ośrodka śląskiego przygotowały niezwykle ciekawy przewodnik po technikach operacyjnych wykorzystywanych obecnie w tej dziedzinie. Metody te różnią się liczbą warstw rogówki objętych przeszczepieniem, wskazaniami do przeprowadzenia zabiegu oraz możliwymi powikłaniami śród- i pooperacyjnymi, stąd artykuł z pewnością będzie przydatny z praktycznego punktu widzenia.

Na zakończenie parę słów o pracy, która z pewnością zainteresuje wszystkich. Jej tytuł brzmi: Zastosowanie soczewek multifokalnych jako rozwiązanie problemu starczowzroczności. W ostatnich latach nastąpił duży rozwój chirurgii okulistycznej pozwalającej nie tylko na usunięcie zaćmy, ale również na wszczepienie soczewki multifokalnej lub tzw. soczewki akomodacyjnej. Soczewki te, zastępując w pewnym sensie utraconą akomodację, umożliwiają dobre widzenie do dali i do bliży, dzięki czemu po ich wszczepieniu pacjent ma szansę zupełnie uniezależnić się od noszenia okularów. Jednak czy w tej chwili rzeczywiście jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich chorych? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w artykule poświęconym temu właśnie zagadnieniu. Zachęcam do lektury.

Z poważaniem,

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Redaktor Naczelny

Do góry