Soczewki typu premium – dla kogo są przeznaczone i czy są skuteczne?

dr n. med. Maria Muzyka-Woźniak

Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM

Adres do korespondencji:

dr n. med. Maria Muzyka-Woźniak

Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM

ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław

  • Niezależność od okularów jest pragnieniem wszystkich osób zgłaszających się do refrakcyjnej wymiany soczewki i zdecydowanej większości pacjentów z zaćmą
  • Podstawowymi warunkami sukcesu wymiany soczewek na soczewki wieloogniskowe typu premium są: brak innych schorzeń okulistycznych, dokładna kalkulacja soczewki i precyzyjny zabieg okulistyczny
  • W artykule, oprócz opisania różnych typów soczewek typu premium i ich działania, omówiono dokładnie kryteria kwalifikacji do wymiany soczewek

Operacja zaćmy to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów chirurgicznych na świecie. W Polsce w 2018 r. wykonano ponad 328 000 procedur usunięcia zaćmy refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podczas operacji w miejsce usuniętej zmętniałej naturalnej soczewki wszczepia się sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową. Najczęściej jest to sferyczna soczewka jednoogniskowa. Istnieje jednak wiele soczewek o bardziej złożonej budowie i właściwościach optycznych, które określamy ogólnie jako soczewki premium. To określenie odzwierciedla nie tylko większy komfort widzenia dla pacjenta po operacji, ale i wyższy koszt soczewki. Celem stosowania soczewek premium jest poprawa nieskorygowanej ostrości wzroku do dali, bliży i odległości pośrednich oraz uzyskanie niezależności od okularów. Większość soczewek premium jest produkowana również w wersjach torycznych, korygujących astygmatyzm rogówkowy.

Soczewki te stosowane są u pacjentów z zaćmą pragnących uzyskać niezależność od okularów po operacji oraz u osób bez zaćmy, kwalifikujących się do refrakcyjnej wymiany przeziernej soczewki z powodu wady refrakcji.

Soczewki premium

Do soczewek typu premium zaliczamy soczewki wieloogniskowe i soczewki o wydłużonej głębi ostrości (EDOF – extended depth of focus).

Soczewki wieloogniskowe

Soczewki wieloogniskowe powodują powstawanie w układzie optycznym oka dodatkowych ognisk. Dzięki temu poprawia się nieskorygowana ostrość wzroku do bliży i zwiększa się niezależność pacjenta od okularów. Dodatkowe ogniska są uzyskiwane poprzez wytworzenie na powierzchni sztucznej soczewki pierścieni dyfrakcyjnych (soczewki dyfrakcyjne) lub stref optycznych o różnym współczynniku załamywania światła (soczewki refrakcyjne). Soczewki dyfrakcyjne bazują na fizycznych zjawiskach ugięcia i interferencji fali. Liczba, wysokość i rozmieszczenie pierścieni dyfrakcyjnych wpływają na liczbę i rozmieszczenie powstających dodatkowych ognisk w układzie optycznym.

Soczewki wieloogniskowe refrakcyjne mają strefy o różnej mocy załamywania światła. Załamywanie światła, czyli zmianę kierunku fali przy przejściu do innego ośrodka optycznego, opisuje prawo Snella. W soczewce wieloogniskowej strefy o różnym współc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dysfotopsje

Wśród fenomenów optycznych związanych ze sztucznymi soczewkami wewnątrzgałkowymi wyróżniamy dysfotopsje pozytywne i negatywne. Charakterystyczne dla soczewek wieloogniskowych dysfotopsje pozytywne są jasnymi artefaktami, [...]

Czułość na kontrast

Czułość kontrastowa to funkcja widzenia odrębna od ostrości wzroku. Pełna ostrość wzroku dla optotypów o wysokim kontraście nie wyklucza bardzo niskiej ostrości [...]

Astygmatyzm

Na jakość widzenia z soczewkami premium bardzo duży wpływ ma korekcja astygmatyzmu. Najczęstszą przyczyną niezadowolenia pacjentów ze wszczepionymi soczewkami wieloogniskowymi jest resztkowy [...]

Kandydaci do wszczepienia soczewek premium i przeciwwskazania do zabiegu

Niezależność od okularów jest pragnieniem wszystkich osób zgłaszających się do refrakcyjnej wymiany soczewki i zdecydowanej większości pacjentów z zaćmą. Zainteresowane możliwością pozbycia się [...]

Ostrość wzroku, niezależność od okularów i satysfakcja

Obszerne metaanalizy randomizowanych badań klinicznych porównujących efekty zastosowania soczewek wieloogniskowych z efektami uzyskanymi po wszczepieniu soczewek monofokalnych (również w monowizji) wykazały brak różnic [...]

Podsumowanie

Przy odpowiednim doborze pacjentów korzyści płynące z zastosowania wewnątrzgałkowych soczewek wieloogniskowych wydają się przeważać nad ich wadami. Całkowita lub częściowa niezależność od [...]

Do góry