Spis treści

01/2018
Aktualności
Felieton
Prawo
Aktualności naukowe
Doniesienia kongresowe
Między teorią a praktyką
Jak nie popełnić błędu
Okiem praktyka
Dążymy do celu
Praktyka kliniczna
Opis przypadku
Dla pacjenta
Nowości