Omówmy to na przypadkach

Redaktor działu: dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Krwiak śródścienny dwunastnicy po biopsji endoskopowej

lek. Aleksandra Mytyk1
dr n. med. Anna Ramotowska2
dr n. med. Lidia Groele2
prof. dr hab. n. med. Ryszard Pacho3
dr hab. n. med. Piotr Albrecht1
dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz1

1Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM

2Klinika Pediatrii WUM

3Zakład Diagnostyki Obrazowej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Adres do korespondencji: lek. Aleksandra Mytyk, Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa; e-mail: aleksandra.mytyk@gmail.com

Opis przypadku

Jedenastoletni chłopiec chory na cukrzycę typu 1 został przyjęty do kliniki z powodu podejrzenia celiakii. Cukrzycę rozpoznano u niego w 9 roku życia, od tej pory chłopiec pozostawał pod stałą opieką diabetologa, był leczony insuliną podawaną podskórnie za pomocą pompy insulinowej. Podczas rutynowych badań w klinice diabetologii stwierdzono u niego przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej w mianie 49,93 jednostek (norma <20). Ponadto chłopiec od 6 lat pozostawał pod opieką hematologa z powodu leukopenii i małopłytkowości o nieustalonej przyczynie. Dotychczas nie występowały u niego takie objawy, jak biegunka, ból brzucha, utrata masy ciała.

Przy przyjęciu do kliniki chłopiec był w dobrym stanie ogólnym. W badaniach pomocniczych zwracała uwagę leukopenia (3640/mm3) z neutropenią (1960/mm3) oraz małopłytkowość (87 000/mm3). W znieczuleniu ogólnym wykonano gastroskopię wraz z pobraniem standardowej liczby wycinków (2 wycinki z opuszki i 4 wycinki z części pozaopuszkowej dwunastnicy), w której makroskopowo, poza niewielkim zaczerwienieniem śluzówki dolnej części przełyku, nie stwierdzono nieprawidłowości. W czasie zabiegu nie obserwowano wzmożonego krwawienia (ryc. 1).

Kilkanaście godzin później chłopiec zgłosił narastający ból brzucha, do którego dołączyły się wymioty żółcią. Na zdjęciu przeglądowym jamy brzusznej nie stwierdzono cech perforacji, opisano pojedynczą pętlę jelitową z poziomem płynu pod lewą kopuł...

W czasie hospitalizacji chłopca konsultowano hematologicznie, oznaczono czasy krzepnięcia oraz aktywność czynnika von Willebranda, nie stwierdzając odchyleń od stanu prawidłowego. W badaniu histopatologicznym opisano prawidłową błonę śluzową żołądka i dwunastnicy (Marsh 0), w związku z tym nie wdrażano diety bezglutenowej. Po roku ponownie oznaczono miano przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej – wynik był prawidłowy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Częstość występowania celiakii u osób z rozpoznaną cukrzycą typu 1 szacowana jest na 3-12%.1 U pacjentów ze schorzeniami, które mogą predysponować [...]

Podsumowanie

Prezentowany przez nas przypadek ŚKD wydaje się jednym z największych dotychczas opisanych. Na podstawie prezentowanego przypadku chcieliśmy omówić to rzadkie powikłanie. [...]
Do góry