Omówmy to na przypadkach

Redaktor działu: dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Bateria zegarkowa tkwiąca w przełyku przez ponad 4 tygodnie

lek. Marta Baranowska-Nowak
dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz

Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz, Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa; aleksandra.banaszkiewicz@gmail.com

Opis przypadku

Osiemnastomiesięczna dziewczynka została przyjęta do szpitala powiatowego z powodu utrzymujących się od około 4 tygodni zmienionego oddechu (przez rodziców określanego jako chrapiący) i wymiotów po pokarmach stałych. Objawy te pojawiły się nagle u dotychczas zdrowego i dobrze jedzącego dziecka. Rodzice zgłosili się wówczas do lekarza rodzinnego, który rozpoznał ostrą infekcję górnych dróg oddechowych i zalecił leczenie objawowe: inhalacje z soli fizjologicznej i ibuprofen. Ze względu na utrzymywanie się objawów rodzice po tygodniu ponownie zgłosili się do lekarza, który rozpoznał ostre zapalenie oskrzeli i włączył leczenie inhalacyjne (salbutamol i budezonid w nebulizacji), po którym nastąpiła pewna poprawa – oddech dziewczynki stał się nieco cichszy, chociaż wciąż był chrapiący. Nadal utrzymywały się wymioty po licznych próbach podaży pokarmów stałych; płyny i pokarmy zmiksowane dziecko połykało chętnie. Przez cały ten czas dziewczynka była w dobrym stanie ogólnym, pogodna, nie gorączkowała.

Z powodu długiego – niemal 4-tygodniowego – utrzymywania się objawów dziecko skierowano na zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej, które uwidoczniło cieniujące okrągłe ciało obce, o średnicy około 1,5 cm w górnej części przełyku (ryc. 1). Dziewczyn...

Po 6 tygodniach wykonano kontrolną gastroskopię, w której uwidoczniono niewielkie zwężenie przełyku w miejscu zaklinowania się baterii, nieupośledzające drożności przełyku.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

W przedstawianym przypadku pojawiły się nagle dwa bardzo często występujące objawy, jakimi są zmienione oddychanie i wymioty.