Postępowanie w sklejeniu warg sromowych mniejszych

dr n. med. Ewa Rudnicka1
dr n. med. Izabela Rogozińska2
prof. dr hab. n. med. Roman Smolarczyk1

1Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2Klinika Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: dr n. med. Ewa Rudnicka, Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej, ul. Karowa 2, 00-315 Warszawa; e-mail: ewa.rudnicka@poczta.onet.pl

Sklejenie warg sromowych (mniejszych) to częsty problem w gabinetach lekarzy pediatrów i ginekologów dziecięcych. W większości przypadków jest ono wynikiem procesu zapalnego sromu w stanach hipoestrogenizmu.

Wprowadzenie

Sklejenie warg sromowych mniejszych (synechia) to obecność przezroczystej szarawo przeświecającej tkanki, łączącej wargi sromowe mniejsze w linii pośrodkowej. Problem dotyczy dziewczynek najczęściej w wieku od 3 miesięcy do 3 lat, ze szczytem zachorowalności między 13 a 23 miesiącem życia.1,2 Według różnych autorów sklejenie warg sromowych może występować z częstością 0,6-3-5%.1,2 Schorzeniu temu nie towarzyszą z reguły żadne nieprawidłowości układu moczowo-płciowego. Stany kliniczne predysponujące do wystąpienia synechii warg sromowych to najczęściej miejscowe stany zapalne sromu i pochwy u dziewczynek z małym stężeniem estrogenów,3 atopowe zapalenie skóry, liszaj twardzinowy, zespół Stevensa-Johnsona, reakcja typu przeszczep przeciw gospodarzowi, a także obrzezanie oraz molestowanie seksualne.4 Postępowaniem leczniczym z wyboru jest dbałość o higienę sromu i krocza, miejscowe stosowanie preparatów estrogenowych lub kremów zawierających glikokortykosteroidy, a tylko w wyjątkowych przypadkach – postępowanie zabiegowe.2

Patofizjologia

Sklejenie warg sromowych mniejszych u dziewcząt jest w większości przypadków wynikiem procesu zapalnego sromu w stanach hipoestrogenizmu, co potwierdza fakt niezwykle rzadkiego występowania synechii warg u noworodków.4 Do rozwoju schorzenia predysponują zakażenia drożdżakami z rodzaju Candida oraz paciorkowcami z grupy A, a także długotrwałe leczenie antybiotykami, stany złego wyrównania metabolicznego cukrzycy oraz noszenie pieluszek i nieodpowiednia higiena okolicy sromu i krocza.5 Zakażenia drobnoustrojami przenoszonymi drogą płciową, takimi jak Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Chlamydia trachomatis, występują rzadko i wymagają zawsze rozważenia molestowania seksualnego.5,6 Zakażenie, którego następstwem jest naciek zapalny, prowadzi do uszkodzenia nabłonka z następowym sklejeniem warg.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny i rozpoznanie

Sklejenie warg sromowych jest z reguły zauważane przypadkowo przy rutynowym badaniu przedmiotowym, którego elementem jest badanie okolicy krocza. U ponad połowy [...]

Postępowanie

W przypadku bezobjawowego przebiegu sklejenia warg sromowych postępowaniem z wyboru może być obserwacja.2 Szczególnie u dziewczynek noszących pieluszki postępujący rozwój chodu, [...]

Podsumowanie

Sklejenie warg sromowych to częsty problem w gabinetach lekarzy pediatrów i ginekologów dziecięcych. Za główną etiologię zaburzenia uważa się zakażenia sromu [...]

Do góry