Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski Redaktor Naczelny

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Pediatrii po Dyplomie”, w którym Czytelnik znajdzie informacje przydatne w codziennej pracy.
Przy planowaniu leczenia zakażeń układu moczowego u dzieci mamy do wyboru szeroką gamę chemioterapeutyków i antybiotyków. Wybór leku rozpoczynającego leczenie opiera się na objawach klinicznych, wywiadzie chorobowym oraz dostępności preparatów, dzięki czemu terapia może być szyta na miarę każdego pacjenta. W celu poszerzenia wiedzy lekarzy praktyków o zasadach leczenia ZUM w artykule „Zakażenia układu moczowego u dzieci w POZ – zastosowanie antybiotyków i chemioterapeutyków” zaprezentowano najnowsze poglądy dotyczące roli tych leków – dostępnych w Polsce – w leczeniu zakażeń dolnego odcinka układu moczowego u dzieci. Omówiono w nim również zalecenia dotyczące rozpoznania i leczenia empirycznego na przykładzie dwóch dostępnych leków: furazydyny i cefiksymu.
Większość wad wrodzonych, którymi zajmuje się urologia dziecięca, dotyczy dzieci w pierwszym roku życia. Dzięki powszechności badań ultrasonograficznych, a także rozwojowi diagnostyki prenatalnej, najczęściej anomalie te rozpoznawane są już w okresie perinatalnym, zanim zaczną powodować jakiekolwiek dolegliwości. Chociaż większość w ten sposób rozpoznanych wad układu moczowego nie wymaga leczenia, a jedynie obserwacji, dzięki wczesnej diagnostyce udaje się obecnie skutecznie leczyć te wady, które niosą duże zagrożenia dla zdrowia i życia. Metody postępowania z takimi pacjentami przedstawia artykuł „Najczęstsze problemy urologiczne w pierwszym roku życia”.
Infekcja rotawirusowa (RVGE – rotavirus gastroenteritis) jest najczęstszą przyczyną ostrych biegunek wśród dzieci zarówno na świecie, jak i w Polsce. W przypadku zakażenia rotawirusowego ustalenie rozpoznania, przeprowadzenie podstawowej diagnostyki i wdrożenie odpowiedniego leczenia opierającego się na intensywnym nawodnieniu pacjenta zwykle nie sprawiają trudności praktykującym lekarzom. Istotne znaczenie ma natomiast szerzenie wiedzy dotyczącej profilaktyki, czyli zarówno zapobiegania rozwojowi nieżytu żołądkowo-jelitowego, jak i wdrażania szczepień przeciwko rotawirusom, co przedstawiono w artykule „Zakażenia rotawirusami – przebieg kliniczny i możliwości profilaktyki”.
Serdecznie zachęcam Państwa do lektury.
Przy okazji zapraszam serdecznie na jubileuszowy, XV kongres Akademii po Dyplomie Pediatria pod hasłem „Wyzwania – moja specjalność”. W tym roku nasze spotkanie odbędzie się nie tylko w Warszawie (13-14 kwietnia), ale też na Śląsku, w Katowicach – 18-19 maja. To wyjątkowa okazja spotkania z wybitnymi specjalistami z wielu dziedzin pediatrii – nie może Państwa na nim zabraknąć!

Do góry