Dostęp Otwarty

Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski Redaktor Naczelny

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Przekazujemy Państwu kolejny bogaty w interesujące artykuły numer „Pediatrii po Dyplomie”. Kilka z nich, z uwagi na ważkość poruszanych zagadnień, wymaga rekomendacji.

Otyłość i nadwaga są obecnie jednymi z największych zagrożeń cywilizacyjnych. Według World Obesity Forum dotyczą 20-35% dzieci w Europie. W ostatnich 20 latach w Polsce trzykrotnie zwiększyła się liczba dzieci z nadwagą. Otyłość to jeden z głównych sprawców utraty zdrowia – doprowadza do rozwoju wielu chorób i istotnie zwiększa ryzyko zgonu. Dlatego gorąco polecam artykuł „Algorytm diagnostyki i leczenia otyłości u dzieci”, w którym w przystępny sposób przedstawiono zasady postępowania z dzieckiem otyłym i/lub z nadwagą.

Pierwotne niedobory odporności (PNO) to grupa jednostek chorobowych rozpoznawanych wciąż zbyt rzadko i za późno. Pierwszym lub głównym objawem PNO są zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Przewlekła biegunka i niedożywienie, zwłaszcza u dziecka poniżej 6 roku życia, z cytopenią lub innym problemem autoimmunizacyjnym, częste lub ciężkie zakażenia, limfadenopatia, powiększenie śledziony i albinizm to objawy sugerujące PNO, wymagające specjalistycznej diagnostyki w ośrodku referencyjnym. Stwierdzenie PNO u dziecka z przewlekłą biegunką ma decydujący wpływ na wybór metody leczenia. Informacje, jak postępować z takimi pacjentami, uzyskają Państwo po zapoznaniu się z artykułem „Biegunka przewlekła u dzieci z podejrzeniem pierwotnego niedoboru odporności”.

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) występuje w okresie noworodkowym częściej niż w populacji dzieci starszych oraz osób dorosłych i jest konsekwencją uogólnionego zakażenia septycznego. Za zwiększoną częstość występowania choroby odpowiadają niedojrzałe mechanizmy odporności komórkowej i humoralnej oraz większa przepuszczalność bariery krew–mózg. Pomimo postępu w diagnostyce i leczeniu śmiertelność w przebiegu bakteryjnego ZOMR nadal pozostaje duża i wynosi 10-15%. Konsekwencją przechorowania mogą być: zaburzenia rozwoju psychoruchowego, zaburzenia zachowania, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i padaczka. Dlatego tak istotne znaczenie ma prawidłowe postępowanie, o czym dowiedzą się Państwo z artykułu „Noworodek z podejrzeniem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych”.

Zachęcam także do zapoznania się z pozostałymi, bardzo interesującymi doniesieniami prezentowanymi w tym numerze „Pediatrii po Dyplomie”.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.