Omówmy to na przypadkach

Redaktor działu: prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Nieskuteczne leczenie Coca-colą® trichobezoaru w żołądku

lek. Magdalena Dobrowolska1
dr n. med. Izabella Łazowska-Przeorek1
lek. Żaneta Słowik-Moczydłowska2

dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz1

1Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2Klinika Chirurgii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: lek. Magdalena Dobrowolska, Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa; e-mail: m.e.dobrowolska@gmail.com

Opis przypadku

Siedemnastoletnia pacjentka z trichotillomanią w wywiadzie została przyjęta do Kliniki Chirurgii Dziecięcej z powodu utrzymującej się niedokrwistości mikrocytarnej. Podobny epizod niedokrwistości wystąpił u niej w maju 2013 roku, kiedy rozpoznano i chirurgicznie usunięto jej z żołądka trichobezoar. Od tamtej pory pozostawała pod opieką poradni psychiatrycznej i psychologicznej z powodu trichotillomanii.

Przy przyjęciu dziewczynka była w stanie ogólnym dobrym. W badaniu przedmiotowym zwracał uwagę niebolesny, wyczuwalny palpacyjnie opór w lewym podżebrzu, poza tym nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego. W wykonanych badaniach laboratoryjnych z nieprawidłowości stwierdzono jedynie niedokrwistość mikrocytarną (stężenie hemoglobiny wynosiło 9,2 g/dl, a objętość krwinki czerwonej 71,8 fl). Wykonana tomografia komputerowa (TK) jamy brzusznej potwierdziła obecność trichobezoaru w żołądku (ryc. 1).

W gastroskopii uwidoczniono w dnie żołądka trichobezoar wielkości 4 × 8 cm, którego nie udało się usunąć ani podzielić metodami endoskopowymi (ryc. 2). Dodatkowo stwierdzono obecność nadżerki we wcięciu żołądka. Podjęto próbę rozpuszczenia/zmiękczenia trichobezoaru ciepłą, odgazowaną Coca-colą®. Pacjentka otrzymywała przez 7 dni 1000 ml napoju. W 9 dobie leczenia wykonano kontrolną gastroskopię, w której opisano trichobezoar o niezmienionej wielkości. Podjęto kolejną próbę jego ewakuacji metodami endoskopowymi, która okazała się nieudana. Wobec nieskuteczności leczenia zachowawczego i prób ewakuacji endoskopowej zdecydowano o leczeniu chirurgicznym. W trakcie operacji usunięto trichobezoar o wymiarach 8 × 4,5 × 4,5 cm (ryc. 3).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Bezoary to konglomeraty niestrawionych substancji znajdujące się w przewodzie pokarmowym, zazwyczaj w żołądku. Dzieli się je na 4 typy w zależności [...]

Podsumowanie

Stosowanie napojów gazowanych, jako jedyna metoda lub w połączeniu z technikami endoskopowymi, jest sprawdzonym i skutecznym sposobem leczenia przede wszystkim fitobezoarów. [...]